Oip

Isabel II

By hecto27
 • I Guerra Carlista

  I Guerra Carlista
  El conflicte pel tró d’Espanya entre Isabel II i Carles María Isidro va desenvolupar una guerra en la que els conservadors suportaven a Carles i María Cristina va buscar el suport dels liberats principalment moderats
 • Period: to

  Regència de María Cristina de Borbó

  Va governar per la voluntat de Ferran VII mentres que Isabel II es menor de edat
 • La Desamortització de Mendizàbal

  La Desamortització de Mendizàbal
  La desamortització consistia que l'estat s'apropie d'unes terres de l'església i senyorius no cultivats i les venga amb el objectiu de recuperar económicament a Espanya
 • Motí de la Granja

  Motí de la Granja
  Van a obligar els progressistes a María Cristina a entregarles el govern
 • Constitución de 1837

  Constitución de 1837
  Els progressistes van elaborar una nova Constitució, també van estableir la desamortització i reformes per a Abolir l’Antic Règim
 • Abraç de Vergara

  Abraç de Vergara
  Es va firmar entre els caps de els Carlistas Maroto i el dels Isabelins Espartero, la redenció dels carlistas a canvi de la integració de aquestos en el exércit i que no haurien represàlies
 • Period: to

  Regència de Espartero

  Va relegar a María Cristina pels diversos escàndals. Espartero va ser el guanyador de la guerra Carlista i va tindre un govern progressista amb tendéncies dictatorials
 • Sublevació de 1843

  Sublevació de 1843
  Lliderada pel general moderat Narvaez, que va dar inici al regnat de Isabel II que tenia tan sols 13 anys
 • Period: to

  Década Moderada

  Governs dirigits per moderats, en els que va presidir el general Narvaez
 • Constitució de 1845

  Constitució de 1845
  La constitució va dictar un govern amb sobirania compartida entre la reina i les Corts, un sufragi molt restringit i alguns drets individuals. Es va produir també l'organització de l'estat de manera centralista, uns nous codis civil i fiscal, va donar lloc a la igualació de tots els impostos i lleis en els territoris espanyols
 • Period: to

  II guerra Carlista

  Intents de casar a Isabel II amb el pretendent carlista Carle Lluis de Borbó
 • Casament de Isabel II con Francisco de Asís.

  Casament de Isabel II con Francisco de Asís.
  Es va casar amb el seu cosí que deian que era homosexual
 • Creació de La Unió Lliberal

  Creació de La Unió Lliberal
  Creada per O’Donell i conformada per moderats i progressistes descontents amb el govern
 • Pronunciament de Vicàlvaro

  Pronunciament de Vicàlvaro
  Dirigit per O’Donell i suportat per alguns progressistes i moderats que pertanyien a La Unió Lliberal
 • Period: to

  Bienni Progressista

  Moltes reformes legals i econòmiques
 • Desamortització de Madoz

  Desamortització de Madoz
  Va ser implementada per per a finançar la construcció d'infraestructures com la xarxa de ferrocarrils
 • Llei de ferrocarrils

  Llei de ferrocarrils
  Per als progressistes de 1855, el ferrocarril va ser el progrés més important, o en paraules de Madoz, "el progrés del progrés".
 • Period: to

  Declivi del sistema

  Las crisis económiques, els conflictes socials i la roïna imatge de la reina va provocar una inestabilitat política
 • Pacte d'Ostende

  Pacte d'Ostende
  Un tractat que tenia com a principal objectiu el poder trobar una solució i de crear diferents reformes per a poder donar garantia d'una governabilitat que fora més justa per a tots els habitants. El partit progressista i demócrata concordaven que per a que Espanya lo aconseguira la monarquia havia de ser eliminada.
 • La Revolució Gloriosa

  La Revolució Gloriosa
  Els militars que la encapçalaven volien destronar a Isabel II per modernitzar el sistema polític
 • Batalla d'Alcolea

  Batalla d'Alcolea
  Aquest va enfrontar als militars sublevats contra la reina Isabel II i les tropes realistes que es mantenien fidels a la seua autoritat. Va tindre lloc en un pont (situat sobre el riu Guadalquivir), que va guanyar els sublevats
 • Exili d'Isabel II

  Exili d'Isabel II
  Va ser exiliada a França on va pasar el rest de sus díes a causa de la derrota
 • Mort d'Isabel II

  La reina va a votar al seu fill per a regnar Espanya