HOMES I DONES CIENTÍFIQUES A LA CIÈNCIA

Timeline created by Iñaki Cilveti Samper
 • Period:
  5,000 BCE
  to
  476

  EDAT ANTIGA

 • -287 BCE

  Arquímedes de Siracusa

  Arquímedes de Siracusa
  Caragol d’Arquímedes, el principi d’Arquímedes.
 • 355

  Hipatia d'Alexandria

  Hipatia d'Alexandria
  Va ser el cap de l’escola d’Alexandria de matemàtiques.
 • Period:
  476
  to
  1492

  EDAT MITJANA

 • 1452

  Leonardo da Vincci

  Leonardo da Vincci
  L’helicòpter, la ballesta gegant, dibuixos de la seva màquina voladora, el tanc blindat, el pont plegable del geni italià, la mona lisa etc.
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Teoría heliocèntrica.
 • Period:
  1492
  to

  EDAT MODERNA

 • 1564

  Galielo Galilei

  Galielo Galilei
  Ganímedes, Europa, anells de Saturn.
 • 1571

  Johannes Kepler

  Johannes Kepler
  Telescopi keplerià.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Electricitat, para rajos.
 • Antoni Martí Franquès

  Antoni Martí Franquès
  Va descobrir que l’aire és una substància composta, és a dir, què està formada per més d’un element.
 • John Dalton

  John Dalton
  Va designar el daltonisme.
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Descobriment de Neptú.
 • George Simon Ohm

  George Simon Ohm
  La llei de Ohm.
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNEA

 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Inducció electromagnètica.
 • Ada lovelace

  Ada lovelace
  Va descriure la màquina analítica de Charles Baddbage.
 • Narcís Monturiol

  Narcís Monturiol
  Va crear”l’Ictinío”, el primer buc submarí.
 • Dimitry Mendeleyev

  Dimitry Mendeleyev
  La taula periòdica.
 • Thomas Alba Edison

  Thomas Alba Edison
  Llum incandescent, quinetoscopi, càmara de cine, vehícul elèctric, fonògraf etc.
 • Joseph John Thomson

  Joseph John Thomson
  Descobridor de l’electró, dels isòtops, espectròmetre de massa
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Transferència de la energía inhalàmbrica.
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Descobriment de 2 elements químics (Radi i Poloni)
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Model atòmic.
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  La fissió nuclear.
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Teoría de la relativitat i la explicació teòrica de del moviment “browniano” i el efecto fotoelèctric
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  “Teoría de los cuantos”.
 • Hedy Lamaar

  Hedy Lamaar
  Va inventar el wifi.
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  La estructura de la vida.
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Responsable del software de les naus Apolo.
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  La singularitat, les lleis de la mecànica del forat negre, la radiació Hawking etc.
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Va generar els polsos de làser més curts i intensos creats per la humanitat.