Historia Polski 966r. - 1795r.

Timeline created by facebooker_100003800693071
In History
 • Jan 1, 966

  Chrzest Polski

  Chrzest Polski
  Artykuł o chrzcie PolskiMieszko I przyjmuje chrzest.
 • Jan 1, 1000

  Zjazd w Gnieźnie

  Zjazd w Gnieźnie
  Artykuł o zjeźdźie w Gnieźnie.W 1000r. spotkali się w Gnieźnie Bolesław Chrobry oraz pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III.
 • Jan 1, 1025

  Koronacja Bolesława Chrobrego

  Koronacja Bolesława Chrobrego
  Artykuł.Bolesław Chrobry po długich staraniach o koronę został koronowany.
 • Jan 1, 1025

  Śmierć Bolesława Chrobrego

  Śmierć Bolesława Chrobrego
  Bolesław Chrobry umiera.
 • Jan 1, 1025

  Koronacja Mieszka II Lamberta

  Koronacja Mieszka II Lamberta
  Artykuł o Mieszku II Lambercie.Po śmierci Bolesława Chrobrego władze objoł jego syn.
 • Jan 1, 1034

  Śmierć Mieszka II Lamberta

  Mieszko II Lambert po kilku latach panowania umiera.
 • Jan 1, 1138

  Rozbicie Dzielnicowe

  Bolesław Krzywousty dzieli polskę pomiędzy swoich synów ,a sam umiera.
 • Jan 1, 1241

  Bitwa pod Legnicą

  Bitwa pod Legnicą
  Artykuł.Artykuł z Bitwy pod LegnicąWojska chrzescijańskie (w tym Przypadku Polskie) zostały najechane przez Tatarów z ,którymi ponieśli klęske.
 • Jan 1, 1331

  Bitwa pod Płowcami

  Bitwa pod Płowcami
  Artykuł z Bitwy pod PłowcamiBitwa w Płowcach pomiędzy Krzyżakami ,a Polską.Klęska Krzyżaków.
 • Jan 1, 1384

  Koronacja Jadwigi

  Koronacja Jadwigi
  Artykuł.Córka Ludwika Węgierskiego zostaje królem polski.
 • Jul 15, 1410

  Bitwa pod Grunwaldem

  Bitwa pod Grunwaldem
  Arykuł z Bitwy pod GrunwaldemWojna pomiędzy wojskami polsko -litewskimi ,a Zakonem Krzyżackim
 • Jan 1, 1444

  Bitwa pod Warną

  Bitwa pod Warną
  Artykuł z Bitwy pod WarnąBitwa pod miastem Warna pomiędzy Polską ,a Turkami.
 • Jan 1, 1569

  Unia Lubelska

  Unia Lubelska
  Artykuł.Umowa międzynarodowa Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim zawarta 1 lipca 1569 na Sejmie w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy.
 • I robiór polski

  I robiór polski
  Artykuł o rozbiorach Polski.Rosja, Prusy, Austria zagarniają sobie część polski pod groźbą ataku.
 • II rozbiór polski

  II rozbiór polski
  Rosja, Prusy zagarniają dla siebie kolejne części polski.
 • Powstanie kościuszkowskie

  Powstanie kościuszkowskie
  Artykuł.Polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794r.
 • III rozbiór polski

  Monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej.
 • Period:
  Jan 1, 1454
  to
  Jan 1, 1466

  Wojna trzynastoletnia

  Wielka Wojna pomiędzy Zakonem Krzyżackim ,a Polską trwająca 13 lat.
 • Period: to

  Potop Szwedzki

  Najazd Szwecji na Rzeczpospolitą, wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron.