HISTÒRIA DELS INVENTS DE LA GRAVACIÓ DEL SO

Timeline created by kouifen
In History
 • Fonoàutograf

  Fonoàutograf
  Es va inventar a l'any 1857 a França. El va inventar Leon Scott. Aquest aparell captava les ones sonores a través d'una botzina que feia que una corda dintre el aparell vibrés i d'aquella manera es grabava el so sobre un paper, peró la grabació no es podia produir
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Thomas Edison es va inventar el fonògraf a l'any 1877. Grabava el so amb una agulla que anava fent cercles al llarg d'un cilindre. Per produir so la agulla girava al revés generant vibració que produia so. Abans volien grabaven el so per conservar els discursos dels polítics i grabar testimonis i declaracions
 • Gramòfon

  Gramòfon
  Emile Berliner va inventar el gramòfon a l'any 1887. Teni la meteixa funció que el fonògraf peró aquest en lloc de fer cercles sobre un cilindre els feia sobre un disc i es podien fer copies dels discos
 • Toca discos

  Toca discos
  El toca discos estava construit per un plat giratori en el que es girava el disc que es volia produir, un braç fonocaptor que servia de soport per a la capsula
 • Casette

  Casette
  La empresa de PHILIPS va crear el casette a l'any 1963. Tenia una cinta magnètica que passava per dos petits rodets dintre de una carcassa de plàstic.
 • Walkman

  Walkman
  Els japonesos es van inventar el walkman a l'any 1979. Funcionava amb piles i podies escoltar música amb auriculars
 • CD

  CD
  Les empreses PHILIPS i SONY van colaborar i es van inventar el CD a l'any 1982. Aquest invent era el més pràctic de tots fins el moment ja que es conserbava mes temps, tenia més capacitat d'emmagatzematge i no només es produia música sino tambe es podia veure videos
 • MP3

  MP3
  Karlheinz Brandenburg es va inventar el MP3 a l'any 1995. És un format de compresió de audio digital que fa servir un algoritme amb pèrdua per aconseguir menys espai d'arxiu
 • Plataformes digitals

  Plataformes digitals
  Lamar Smith va crear Spotify, Apple music... a l'any 2011, que a canvi de un preu relativament accesible posen a la teva dispocisio gairebé tota la música del món