Hmc

Historia del món Contemporari

 • Period: 1500 to

  L'EUROPA A L'ANTIC RÈGIM

  L'Europa de l'Antic Règim va començar a l'edat moderna, des de 1942 fins a 1789. A l'europa dels segles XV|| i sobretot,XV|||,les noves activitats economiques, l'ascens de la burgesia i un moviment ideòlogic,la il·lustració, van socavar els fonaments de l'Antic Règim.
 • 1.La pervivència de la societat estamental

  1.La pervivència de la societat estamental
  Dividida en tres ordres:el clero,la noblesa i els pebleus.
  El clero i la noblesa eren els estaments privilegiats.
  El tercer estament,el poble baix, no tenien cap privilegi i havia de suportar totes les càrregues fiscals. Al segle XV||| representava el 85% de la població Europea.
  Estaments eren grups tancats. L'ascens social era possible dins del seu estament.
 • Dinastia Stuart

  Dinastia Stuart
  A Anglaterra al segleXV||| va posar fi a la monarquia de la dinatia Stuart. El monarca Carles | havia volgut imposar la seva autoritat i governar sense respectar els drets tradicionals i sense el control del parlament.
  El descontentament va provocar una primera revolució, encapçalada per Oliver Cromwell, que va derrocar el rei Carles|| i el va executar.
 • Carles || va acceptar l'habeas corpus

  Carles || va acceptar l'habeas corpus
  Desprès d'un període republicà molt breu el nou monarca Carles || va acceptar l'habeas corpus, que garantia als detinguts la compareixença davant el jutge i la possibilitat de defensa
 • Nova monarquia parlamentària anglesa

  Nova monarquia parlamentària anglesa
  Una segona revolució va destronar definitivament els Stuarts. El parlament va triar un nou monarca, Guillem d'Orange i el va obligar a jurar la Declaració dels drets.
  La nova monarquia parlamentaria anglesa no afavoria a tothom: només una minoria tenia dret a vot.
  El parlamentarisme anglès va ser un exemple pels qui volian abolir a d'altres indrets, l'absolutisme.
 • La mecanització de la industria tèxtil

   La mecanització de la industria tèxtil
  Al 1700 una filadora tradicional més un teler manual feien una peça de roba.
 • El tractat d'utrecht

  El tractat d'utrecht
  Al segle XV||| va començar un greu conflicte internacional: La guera de la successió a la corona espanyola. El resultat de la guerra va marcar el declivi de l'imperi espanyol.
 • Quin paper va fer el comerç colonial en els canvis econòmics

  Quin paper va fer el comerç colonial en els canvis econòmics
  Durant els segles XV| i XV|||, els europeus havien obert noves rutes marítimes i havien explorat continents i conolitzat territoris. El segle XV|||, els territoris d'ultramar va aconseguir un desenvolupament extraordinari.
 • El parlament anglès

  El parlament anglès
  El parlament estava format, des de l'Edat Mitjana, per les cambres de Lords i dels Comuns. Els monarques necessitaven l'autorització de totes dues cambres per a l'aprovació d'impostos i havien de respectar els drets i les llibertats tradicionals.
 • Nous conreus

  Nous conreus
  Sistema Norfolk nova rotació de conreus, que combinava la sembra de cereals, que empobreix la terra, amb la de plantes farretgeres, que l'enriqueixen perquè ayuden a fitxar el nitrogen del sol.
  La introducció d'eines novesi de nous conreus i fertilitzants
  Els canvis en l'estructurade la propietat agrícolaper mità del tancament i la privatització dels camps oberts
 • 2. la mecanització de la industria tèxtil

  2. la mecanització de la industria tèxtil
  1733: Feien servir 3 filadores i una llençadora volant per aconseguir més peças de roba.
 • Llançadora cotonera

  Llançadora cotonera
  Va ser inventada al 1733 per John Kay que va augmentarla velocitatde tissatge i va permetre donar més amplada a les peces.
 • La filadora

  La filadora
  Va ser inventada per James-Hargreaves
 • Les noves fonts d'energia

  Les noves fonts d'energia
  La introducció de fonts d'energia noves va afavorir el pas de la manufactura a la industria i, per tant, la mecanització dels sistemes de producció.
  La gran revolució va ser la maquina de vapor, patentada per James Watt i accionada mitjançant la combustió de carbó.
 • La revolta del te: el precedent

  La revolta del te: el precedent
  Els colons americans estaven descontents perquè la metròpolino els permitia enviar representació al parlament anglès, els hi obligava a pagar impostos i els imposava un monopoli comercial.
 • 3. La mecanització de la industria tèxtil

  3. La mecanització de la industria tèxtil
  des de 1764 fins al 1779 el que utilitzaven per crear més peças de roba era: jènua(spinning jenny) Mulgènua i més d'una teixidor a la filadora volant
 • Mulgènua

  Mulgènua
  Va ser inventada per Samuel-Crompton, que funcionava a vapor.
 • Causes de la revolució

  Causes de la revolució
  Cap al 1780 molts sectors de França es mostraven descontents per la situació econòmica i social. En conjunt, el tercer estat rebutjava un sistema que el marginava i que li feia suportar totes les càrregues econòmiques.
 • Period: to

  LA NOVA ERA INDUSTRIAL

  Entre els anys 1780 i 1860 Gran Bretanya va experimentar una transformació total de la seva economia i de l'organització social que es coneix amb el nom de revolucionisme industrial.
 • 4. La mecanització de la industria tèxtil

  4. La mecanització de la industria tèxtil
  1785: Una filadora utilittzava la mulgènua i el teixidor utilitzava un teler mecànic pero fer moltes més peças de tela
 • Assamblea Nacional Constituent

  Assamblea Nacional Constituent
  ·La nit del 4 d'agost es van abolir tots els privilegis i els drets feudals.
  ·El 28 d'agost es va aprovar la Declaració de Drets de l'Home i del ciutadà
 • Period: to

  ELS MOVIMENTS LIBERALS I NACIONALS

  A la darreria del segle XVIII l'any 1789, la revolució francesa va obrir un cicle revolucionari amb una sèrie de transformacions política fi de l'antic règim i l'assentament del liberalisme, el predomini social de la burgesia i la construcció d'estats nacionals
 • Monarquia constitucional

  Monarquia constitucional
  Assamblea Legislativa va redactar un seguit de lleis per implantar el liberalisme econòmic i polític.
  Les aspiracions de la burgesia acomodada d'implantar un liberalisme moderat s'havien fet realitat, però les d poble baix no.
 • Com va aconseguir Napoleó el poder

  Com va aconseguir Napoleó el poder
  L'any 1799 Napoleó Bonaparte, va aconseguir el poder, a partir de llavors va consolidar algunes de les reformes revolucionariès, va conquerir un gran imperi i va estendre el liberalisme per Europa
 • Period: to

  ELS ORÍGENS DEL MOVIMENT OBRER

  Les transformacions al món del treball derivades del capitalisme van comportar la formacióde la classe obrera. Els seus interessos es contraposaven als de la burgesia, beneficiaría del nou sistema econòmic.
 • El naixement de sindicats

  El naixement de sindicats
  A partir del període 1820-1830, els treballadors van entendre que el nou sistema fabril havia arribat per quedar-se i que destruir les maquines no milloraria les seves condicions de vida i de treball.
 • La revolució dels transports

  La revolució dels transports
  La veritable revolució en el transport va ser el ferrocarril, que va aportar més rapidesa i més capacitat de càrrega, un cost menor per unitat transportada i més seguretat per als passatgers i les mercaderies.
  El nou mitjà de tranport va ser possible gràcies a la invenció de la locomotora una maquina capaç de traslladar sobre rails.
 • Vaixell de vapor

  Vaixell de vapor
  Un enginyer nord-americà, Robert Fulton, va aplicar la maquina de vapor a la navegació i els vaixells van permetre fer viatges transoceànics
 • El pensament Marxista

  El pensament Marxista
  El 1848 dos pensadrs, Karl Marx i Friedich Engels, van publicar el manifest de partit comunista.
  El marxisme defensava la necessitat de destruir l'ordre liberal i el sistema econòmic capitalista per crear una nova societat més igualitària
 • La primera Internacional

  La primera Internacional
  Al 1850, el nombre de treballadors, d'organitzacions obreres i de pensadors socialistas ja era molt important
 • La resistencia a la conquesta

  La resistencia a la conquesta
  l'any 1857, els sipais es van rebel·lar contra el domini britànic, però van ser derrotats
 • Associació Internacional de Treballadors

  Associació Internacional de Treballadors
  La van crear el 1864 a Londres delegats d'associacions obreres angleses i franceses i emigrants polonesos, italians i alemanys.
 • Period: to

  LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN 1870-1914

  Entre el 1870 I EL 1914 una onada d'inovacions científiques i tecnològiques va transformar l'economia i la societat europea per mitjà de la segona revolució industrial
 • Partits

  Partits
  Eren organitzacions de caràcter socialista antecedents dels primers oartits obrers.
  Primers Partits: SDP-Alemanya(1875), PSOE-Espanya(1879),Partit Laborista - Gran Bretanya(1906)
 • 2.La resistencia a la conquesta

  2.La resistencia a la conquesta
  Al sud àfrica, les tribus zulús es van resisitir a la conquesta britànica i l'any 1879 va començar una guerra. Els colonitzadors van conseguir impantar-se
 • Expansió Colonial

  Expansió Colonial
  Àfrica:Territori poc poblat, va ser el continent més colonitzat.Hi van rivalitzar al projecte britanic i el projecte Francès.
  Més endavant altres paisos es van establir a Àfrica.Davant la rivalitat cada vegada més gran, es va convocar la Confrència de Berlin.
 • 2.expansió colonial

  2.expansió colonial
  Àsia:La conolització britanica es va centrar en l'Índia. El 1876 la reina Victòria va ser proclamada emperadriu de l'Índia territori considerat la "joia de la corona".
  França va tenir el centre d'expansió a Indoxina,on el 1887 va establir l'Unió Indoxina. L'imperi Rus es va estendre cap a Sibèria i cap al sud i va ocupar l'Àsia central
  La Xina no va ser ocupada però van aconseguir fer punts d'enclavaments, com ara hong kong
 • Segona Internacional

  Segona Internacional
  Va ser fundada al 1889,era una agrupació d'organitzacions socialistes per la millora de les condicions de vida i dels obrers,representants políticament.
  Dividida al segle XX entre revolucionaris i reformistes
 • 3. La resistència a la conquesta

  3. La resistència a la conquesta
  Al 1899 a la Xina va haver-hi la revolta dels bòxers amb l'objectiu d'expulsar als estrangers. La va sufocar l'actuació conjunta de diferents potències.
 • La segona revolució industrial

  La segona revolució industrial
  Al segle XIX es va l'electricitat deixan així de banda a l'utilització de carbó.
  ·Nous mitjans de transports com el tramvia i el metro. El petroli i els seus derivats es van fer servir com a combustible del motor d'expulsió.
  ·Expansió de xarxes de telegrafia
  ·Desenvolupament de productes nous com: Els vidres,fibres industrials, adobs i tints químics...
  ·La industria siderúrgica va crèixer.
  ·Taylorisme: Nova forma d'organització del capital i amb un procès de concentració industrial.
 • Formació d'imperis colonials

  Formació d'imperis colonials
  ·Polítiques i demogràfiques:Enclavaments estratègics i excedent de població.
  ·Econòmiques:Exedents de producció i beneficis
  ·Culturals i ideològiques:Concepció racista, missió civilitzadora,i exaltació nacionalista.
 • L'administració colonial

  L'administració colonial
  Els tipus d'organització principals:
  ·Colònia:No tenia govern propi i depenía de la metròpoli.
  ·Protectorat:Conservava un govern indígena, tot i que gran part de les funcions rellevants les exercia la metròpoli
  ·Domini:Poítica propia-sobirania britànica.
  ·Consecció:Enclavaments comercials.
  ·Enclavament estratègic:Petit territori situat en un lloc per assegurar un control marítim.
  ·Mandat:Paisos vençuts 1GM
  ·Territori metropolità:Colonia dels poblaments-colons representats per la metròpoli
 • Repartiment colonial

  Repartiment colonial
  1:GUERRES DE L'OPI(1839-1842 i 11856-1860)
  2:LA GUERRA DELS BOÈRS(1880-1881 i 1899-1902)
  3:RIVALITAT ENTRE ELS RUSSOS I BRITÀNICS(1870-1907)
  4:LA GUERRA SINOJAPONESA(1895)
  5:LA CRISI DE FACHODA(1898)
  6:LA GUERRA ENTRE ELS EUA I ESPANYA(1898)
  7:LA GUERRA RUSOJAPONESA(1905)
  8:CRISIS MARROQUINES(1904-1911)
 • L'augment del comerç

  L'augment del comerç
  El comerç internacional es va multiplicar per set entre els anys 1850 i 1914, gràcies als progressos de transports i l'expansió de lliure canvi i la producció massiva de bèns cada vegada més intensificats que va permetre que se'n reduis el preu.
 • Creixement demogràfic i migracions

  Creixement demogràfic i migracions
  Malgrat que les taxes de natalitat van començar a baixar progressivament, entre els anys 1850 i 1914 la pobalció europea va tenir el creixement més gran de la història
  Entre el 1880 i el 1915, dels més dels 32 millons d'europeus que van abandonar el contienent un 59,4% va anar cap als EUA
 • La presa del poder

  La presa del poder
  Mussolini va formar unas forçes paramilitars a l'any 1919, que van actuar contra les organitzacions d'esquerra amb pallises i assasinats
 • Period: to

  ELS RÈGIMS TOTALITARIS A L'EUROPA D'ENTREGUERRES

  Acabada la gran guerra, les autocràcies van ser substituïdes per règims democràtics i gran part de l'europa de l'est i els Balcans
 • Època de crisi

  Època de crisi
  Desprès de la primera guerra Mundial, la victòria dels estas democràtics, va tenir looc el desmembrament dels imperis autoritaris. Els nous paisoso van adoptar un govern de caràcter liberal parlamentari.
  A la dècada del 1920 i va haver una crisi social amb carectèristiques revolucionaries.
 • Partit Nacional Feixista

  Partit Nacional Feixista
  Al 1921 Mussolini va crear un partit nacional feixista, que va assolir 700.000 afiliats. Va adoptar una simbologia pròpia :Uniforme negre,salutació romana amb el braç enlaire, i el fascio com esblema
 • La marxa sobre roma

  La marxa sobre roma
  Al 1922, a l'octubre es va realitzar un cop d'estat encobert, i una serie de manifestacions i actes de força.
  Victor Manuel II, presionats per polítics conservadors, per la confederació d'empressaris, pels militars i pels nacionalistes, va encarregar a Mussolini la formació d'un nou govern
 • Period: to

  EL FEIXISME ITALIÀ

  La cisi econòmica, la inflació i l'atur, va fer que nombroses terres van ser ocupades, i va haver un increment de la conflictivitat obrera.
 • Ascens de dictadures a Espanya

  Ascens de dictadures a Espanya
  El gen eral primo de rivera va protagonitzar un cop d'estat (1923) i va instaurar i va instaurar una dictadura que donaria pas a una república democràtica.
 • La feixstització d'italià

  La feixstització d'italià
  Al 1925 Mussolini va iniciar la instauració de la dictadura feixistacaracteritzada per:
  ·Supressió a la democràcia
  ·Concentració de tots el poders
  ·Creació d'un estat corporatiu
  ·Establiment de relacions amb el Vaticà
  ·Política d'extensió expansionista
  ·Aprovació de lleis racials
 • Period: to

  TOLITARIME SOVIÈTIC

  Stalin va marcar un abans i un després en la trajectòria de la volució soviètica
 • El règim estalinista

  El règim estalinista
  L'estalinisme es va centrar a consolidar la revolució, abans d'exportar-la a altres països:
  ·Es va implantar una dictadura fèrriament centralista
  ·Es va transformar en un parit comunista
  ·Es va impulsar u projecte de desenvolupament econòmic
 • Cris del 1929

  Cris del 1929
  Va acabar de complicar la situació i va crear un ambient favorable per a la desestabilització d'aquestes democràcies i per al surgiment de dictaduras i règims totalitaris.
 • Una pau fictícia

  Una pau fictícia
  La crisi econòmica, especialment de l'auge del feixisme va augmentar aquesta inestabilitat. L'expansionisme nazi a Europa afavorit per la feblesa de les democràcies.
  Japó va aprofundir la seva política imperialista a l'Àsia.
 • La planificació econòmica i la industrialització

  La planificació econòmica i la industrialització
  La fam va obligar a imposar un racionament estricte, que va estimular el sorgiment del mercat negre.
 • Incendi de Reichstag

  Incendi de Reichstag
  Al 27 de febrer de 1933, atribuït sense proves comunistes va servir per desfermar una persecució molt violenta contra els militars d'aquesta organització i per promulgar un altre decret pel qual es suprimien els drets fonamentals.
 • La legislació racial

  La legislació racial
  Boicot als negocis jueus, als metges i als advocats
 • L'establiment del règim nazi

  L'establiment del règim nazi
  Un seguit de mesures per completar el procès de nazificació a alemanya:
  ·Il·legalització del partit socioldemòcrata i comunista
  ·Unificació dels lÄnder
  ·Depuració de l'administració
  ·Reforçament de la repressió
  ·Eliminació de la dessidència
  ·Conquesta de l'espai vital
  ·Nomenament de Hitler com a cal de l'estat
 • 2. legislació racial

  2. legislació racial
  Esterilització i castració de gitanos
 • 3.Legislació racial

  3.Legislació racial
  Lleis de Nuremberg
 • 4.Legislació Racial

  4.Legislació Racial
  Internament d'homosexuals en camps de concentració
 • 5. Legislació Racial

  5. Legislació Racial
  Setmana de la neteja gitana,deportació d'uns 17.000 jueus polonesos a la frontera oriental alemana. Obligació dels jues de portar en un lloc visible una estrella groga de David
 • El fracàs de la política d'apaivagament

  El fracàs de la política d'apaivagament
  Política exterior agressiva:
  ·El març hitle va envair Austria, sobre l'annexió d'Alemanya, que va adonar un resultat favorable.
  Al septembre va convocar una Conferència a Berlín i va aconseguir l'aprovació de la Gran Bretanya i Italià il'ocupació dels Sudets
 • 6.Legislació Racial

  6.Legislació Racial
  Programa secret de liquidació de infants mal formats i, desorés d'adults
 • La guerra del llampec

  La guerra del llampec
  ·1939:septembre , alemanya va envair polonia, El novembre les tropes soviètique van envair Finlàndia
 • Period: to

  LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

  El 1939 l'Alemanya nazi va iniciar un conflicte bèl·lic que va durar fins al 1945. Va ser una guerra Mundial que, a més de les enormes baixes del combat, va fer de la població civil la victima principal.
 • Defensives de l'eix

  Defensives de l'eix
  Batalla d'Anglaterra. Alemanya desisteix d'envair l'illa
  Sumbissió de paisos conquerits.
 • 3.La guerra del llampec

  3.La guerra del llampec
  Al maig i el juny, en setmanes França i els països baixos van ser envaïts.
  Del juliol als septembre, la batalla d'Anglaterra amb bombardeigs massius
 • 2. La guerra del llampec

  2. La guerra del llampec
  A l'abril la indústria alemanya necessitava el ferro a Suècia. Dinamarca i Noruega van ser conquerides
 • Period: to

  NAZIFICACIÓ D'ALEMANYA

  Després de ser nomenat canceller, Hitles va procedir a establis, en un termini breu, un règim totalitari a Alemanya