Timeline

Antecedents i evolució de la intervenció social

 • 2100 BCE

  El codi Hammurabi

  El codi Hammurabi
  A Mesopotàmia es troben les primeres notícies que se'n van trobar sobre ajuda al necessitat i l'ètica de les relacions socials.
 • 610 BCE

  L'Islam

  L'Islam
  Aquesta religió posa com a deures d'ajudar al proïsme "donar almoines als pobres" per així poder dona el pagament del Zakat
 • 563 BCE

  El Budisme

  El Budisme
  A l'Índia Sidharta crea l'ètica budista basada en el Karma, base de la preocupació pels altres per rebre bones accions.
 • 551 BCE

  Confusio

  Confusio
  A la Xina Kung-Fu-Tze elabora una doctrina expressada en dos principis el "Jen" que és la pràctica de la pietat i l'"Acció reciproca" que es basa en, no facis el que no vols que et facin.
 • 499 BCE

  Atenes

  Atenes
  Davant severitat de la llei d'Esparta d'eliminar als nens defectuosos, Atenes estableix una ajuda als desvalguts mitjançant pensions per sustentar les seves necessitats.
 • 431 BCE

  Guerra del Poloponesc

  Guerra del Poloponesc
  Apareix la beneficència als mutilats per guerra i després als invàlids pel treball, organitzacions de socors mutu, assistència medica als pobres...
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  Aristòtil deia que la propietat ha de dividir-se per subvenir la necessitat comuna i la dels altres, encara que anava en contra de l'ordre i models naturals.
 • 30

  Sistema d'alimentació de Nerva

  Sistema d'alimentació de Nerva
  A Roma l'emperador Marco Nerva crea un sistema que va ajudar als més pobres a assegurar una bona alimentació.
 • 170

  Els Evangelis

  Els Evangelis
  Ara a Grècia es dona molta importància i pes a l'amor i la fraternitat; ara els pobres també tenen el dret a la justícia.
 • 258

  Cristianisme primitiu

  Cristianisme primitiu
  Els apòstols creen els serveis d'atenció als pobres i vídues formant així les Diaconies. Mentre l'església dona menjar als famolencs donant lloc als Agapes.
 • 567

  Concilio Tours

  Concilio Tours
  Confirma l'obligació imposada per les autoritats civils d'assumir els sustent dels pobres per ajudar i no només per obtenir la salvació.
 • 817

  Alejandro Magno

  Alejandro Magno
  El rei mana que una dècima part de les almoines rebudes per les esglésies i monestirs fossin destinades als pobres.
 • 1346

  Peste Negra

  Peste Negra
  Pandemia 1346-1352
 • 1526

  Juan Luis Vives

  Juan Luis Vives
  L'humanista Luis Vives escriu un llibre nomenat el "Socors dels pobres" on parla de l'assistència organitzada.
 • 1581

  Vicente de Paul

  Vicente de Paul
  Aquest sacerdot francès cerca donar ajuda de forma més eficaç i a la junta de dones inclou també ajudar a les famílies necessitades dins de l'àmbit de la parròquia. Així sorgeixen les associacions de caritat.
 • Poor Law

  Aquesta llei marca una fita als reconeixements dels deures socials, i té com a finalitat crear, controlar i protegir els fons de les caritats. També fa distinció entre 3 tres de pobres.
 • Luisa de Marsillac

  Luisa de Marsillac
  Fa una fundació nomenada "Damas de la caridad" amb dones de la noblesa també van crear "Obra de los niños expositos" fundació de protecció al menor i així evitar que fossin venuts o ofegats.
 • Revolució industrial

  Revolució industrial
  Procés de transformació econòmica, social i tecnològica.
 • Primera Republica

  Arriba l'Anarquisme filosofia politicosocial que consisteix a la desaparició de l’estat i de la propietat privada, que són considerats opressors i explotadors del poble.
 • Primera Republica

  Primera Republica
  Arriba l'Anarquisme, una filosofia politicosocial que consisteix en la desaparició de l’estat i de la propietat privada, que són considerats opressors i explotadors del poble.
 • Sistema d'ajuda als necessitats de Münich

  Sistema d'ajuda als necessitats de Münich
  Benjamin Thompson havia observat que els pobres anaven a la presó amb més facilitat, però això crea una institució a rep als pobres amistosament per proporcionar-lis un treball, un salari i un menjar al migdia.
 • San Juan Bosco

  San Juan Bosco
  Argumentava que perquè els nens pobres no fossin víctimes de la revolució capitalista, els rics havien de posar les seves riqueses a disposició dels pobres, que no fer-ho no era cristià.
 • Bismarck

  Bismarck
  Canceller que regula les polítiques socials de les relacions de classes i antídot contrarevolucionari.
 • Poor Law Reform

  A la reforma d'aquesta llei es fan passos importants en l'organització de les beneficències. Marca una fita en la legislació social en el que a ajudar als necessitats es refereix.
 • Sistema Elberfeld

  És una forma d'organitzar l'assistència social portada pel govern de la ciutat a Hamburgo.
 • Organització de caritat social "COS"

  Organització de caritat social "COS"
  La creació de les primeres escoles d'assistència social. Per a posar ordre, Henry Solly va recomanar en 1868 l'establiment d'un consell que coordinés les activitats dels grups de beneficència, tant els públics com els privats. Ho fa conjuntament amb Octavia Hill.
 • Arthur Radcliffe

  Arthur Radcliffe
  Desenvolupa el funcionalisme estructural, aquest concepte descriu l'estructura social dels pobles primitius.
 • Primera Guerra Mundia

  Primera Guerra Mundia
  La Gran Guerra, ​ va ser una confrontació bèl·lica centrada en Europa que va començar el 28 de juliol de 1914 i va finalitzar l'11 de novembre de 1918.
 • Gran Drepessió

  Gran Drepessió
  Va ser una gran crisi financera mundial que es va prolongar durant la dècada de 1930, en els anys previs a la Segona Guerra Mundial.
 • Segona Guerra Mundial

  Segona Guerra Mundial
  La Segona Guerra Mundial va ser un conflicte militar global que es va desenvolupar entre 1939 i 1945. En ella es van veure implicades la major part de les nacions del món.
 • Estat del Benestar

  És un concepte polític i econòmic amb el qual es designa a una o model general de l'Estat i de l'organització social, on es proveeixen serveis en compliment dels drets socials a la totalitat dels habitants d'un país.
 • La crisi del capitalisme

  La crisi del capitalisme
  Marshall pública la "Misèria de la sociologia "on parla a cerca dels drets socials per la constitució democràtica i classifica els drets.