Història del català

 • 218 BCE

  Arribada dels romans a Empúries

  Amb ells duguere el llatí vulgar, que fou assimilat per la població íbera.
 • 218 BCE

  Arribada dels romans a Empúries

 • 218 BCE

  Final del Substrat

  Etapa on la llengua encara no està formada. A la peninsula xerraven celta, íber, basc, grec i fenici. Adquirim d'aquí paraules com pissarra, esquerra, camisa, carro...
 • Period: 218 BCE to 416

  Romanització

  Procés de set segles de domini en els quals els pobles que habitaven la península ibèrica s'assimilaren a la nova cultura romana.
 • 123 BCE

  Arribada dels romans a les Illes Balears

  El cònsol Quint Cecili Metel·lus repoblà Mallorca amb més de 500 romans i va fundar les colònies de Palma i Polentia.
 • 123 BCE

  Arribada dels romans a les Illes Balears

  El cònsol Quint Cecili Metel·lus va repoblar Mallorca amb més de 5000 romans i va fundar les colònies de Palma i Pollentia. Ens transmeteren la seva cultura i la seva llengua, el llatí vulgar.
 • 476

  Caiguda de l'imperi romà d'Occident

 • Period: 476 to 1229

  Superstrat a Mallorca

  Etapa on les ramificacions del llatí reben la influència de les llengües germàniques i l'àrab. Adquirim paraules com bandera, guerra, Bernat. Arnau, gerra, setrill...)
 • 813

  Concili de Tours

  Es recomanava predicar en la llengua del poble.
 • 839

  Capbreu

  El ''Capbreu'' de l'Acta de Consagració ii dotació de la catedral d'Urgell és el primer text on surten paraules en català.
 • 897

  Guifré el pelós

  Amb ell el títol de comte passà a ser hereditari.
 • 902

  Arriben els musulmans a les Illes

  La seva desenvolupada cultura va fer que ens transmetessin la seva llengua.
 • 992

  Borrell II

  Es negà a jurar fidelitat al monarca franc. Així va néixer Catalunya.
 • 1115

  Conquesta de Mallorca per part de Ramon Berenguer III

  Va fracassar. Va intervenir la república de Pisa.
 • 1137

  Pacte de matrimoni Ramon Berenguer IV i Peronella

  El comte de Barceloa (Ramon Bernguer IV) va pactar matrimoi amb la filla del rei Ramir II d'Aragó (Peronella, d'un any d'edat). El matrimoni es consuma qua Peronella va tenir catorze anys.
 • 1150

  Llibre Jutge

  És el text en català més antic. Consta de un fragment de la traducció d'un codi de lleis visigòtiques.
 • 1162

  Pujada al tro de alfons I el Cast

  El fill de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó va convertir-se en rei d'Aragó i comte de Barcelona.
 • 1204

  Homílies d'Organyà

  Constitueix eltext literari més antic. Es tracta de sis semons amb comentaris de diversos evangelis i epístoles.
 • 1213

  Batalla de Muret

  El rei Pere I va ser derrotat i mort. El seu hereu Jaume I va renunciar a l'expansió a Occitània i el sud de França.
 • 1229

  Comença l'Adstrat a Mallorca

  Etapa on la llengua ja està totalment formada. A l'Adstrat adquirim paraules com feina, mocador, albercoc...
 • 1229

  Arriba Jaume I a Mallorca

 • 1235

  Conquesta d'Eivissa

 • 1261

  Furs de València

  Text jurídic.
 • 1271

  Les ordenances dels corredors de Llotja

  Obra.
 • 1272

  Costums de Tortosa

  Text jurídic.
 • 1282

  Incorporació de Sicília per part de Pere II

 • 1287

  Arriba Alfons II a Menorca

 • 1303

  Expedició a Grècia iniciada per Jaume II el Just

  Sota les ordres de Roger de la Flor.
 • 1324

  Conquesta de Sardenya per part de Jaume II el Just.

 • 1353

  Repoblació dels catalans a l'Alguer

 • 1442

  Conquesta de Nàpols per part d'Alfons IV el Magnànim

  De la dinastia dels Trastàmara.