Història de la Literatura Catalana

Timeline created by Lucía the pro
In History
 • 1100

  Edat Mitjana

  SEGLE D'OR DE LES LLETRES CATALANES.
  Llengües romàniques i naixement de les seves literatures.
  Literatura de tradició oral (joglars)
  Lírica trobadoresca.
  Poesia catalana.
  Prosa historiogràfica: 4 grans cróniques
 • 1500

  Renaixença

  Es recupera el català com a llengua literaria i de cultura.
  Recerca de les arrels.
  Rebuig de les normes literàries.
  Busquen la llibertat i el individualisme.
  Promouen l'activitat literària i crear nou estil.
  Novel·la realista: -Realisme -Naturalisme.
 • Barroc

  Retroducció de la producció i la quallitat de la literatura catalana.
  Ordre alterat en els textos.
  Ús de vocabulari i estructures castellanes.
  Poesia, narrativa i teatre religiós.