Informàtica

Història de la informàtica

  • 500 BCE

    Foc

    Foc
    És la base de la tecnologia i permeté a l'esser humà cuinar aliments i protegir-se del fred i els depredadors.