Historia de la genètica

Timeline created by parrondddo
 • Teoria cel.lular

  Teoria cel.lular
  R. Virchow: omnis cellula e cellula
 • Teoria de l'evolució

  Teoria de l'evolució
  C. Darwin: Orígen de les espècies
 • Descubriment del DNA

  Descubriment del DNA
  F. Miescher
 • Descobriment de la cromatina

  Descobriment de la cromatina
  W. Flemming
 • Concepte de cromosoma

  Concepte de cromosoma
  W. von Waldeyer
 • Lleis de Mendel

  Lleis de Mendel
  1a Llei de Mendel
  2a Llei de Mendel
  3a Llei de Mendel
 • Concepte de genètica

  Concepte de genètica
  W. Bateson:
  Al.lel
  Homozigotic
  Heterozigòtic
 • Concepte de gen

  Concepte de gen
  W. Johannsen
 • Herència lligada al cromosoma X

  Herència lligada al cromosoma X
  Thomas Hunt Morgan
 • Primer mapa genètic

  Primer mapa genètic
  H. Sturtevant
 • Demostració de la Teoria cromosòmica

  Demostració de la Teoria cromosòmica
  C Bridges
 • Doble Hèlix

  Doble Hèlix
  R. Franklin y M. Wilkins
 • Demostració de la doble hèlix

  Demostració de la doble hèlix
  J. Watson y F. Crick
 • Replicació del DNA

  Replicació del DNA
  M. Meselson y F. Stahl
 • Establiment del codi genètic

  Establiment del codi genètic
  M. Nirenberg i H. G.Khorana
 • Primers ratolins i mosques transgèniques

  Primers ratolins i mosques transgèniques
  Cech i Altman
 • Genoma humà: Shotgun sequencing

  Genoma humà: Shotgun sequencing
  Craig J. Venter
 • Descobriment del genoma humà

  Descobriment del genoma humà
  F. Collins