Història de la filosofia

 • Period: 650 BCE to 300

  Filosofia Antiga

  Comença amb els filòsofs presocràtics, passant per Sòcrates fins arribar a la filosofia Hel·lenística.
 • 625 BCE

  Tales de Milet (624a.C - 546a.C)

  Tales de Milet (624a.C - 546a.C)
  Filòsof presocràtic que es considera l'iniciador de la filosofia occidental.
 • 569 BCE

  Pitàgores (569 a.C-475 a.C)

  Pitàgores (569 a.C-475 a.C)
  Filòsof grec presocràtic, originari de l'illa de Samos. Amb Pitàgores apareix una nova tradició en la filosofia que va marcar les anomenades escoles itàliques, i apareix també una nova vinculació entre l'especulació filosòfica i els ideals de purificació moral.
 • 540 BCE

  Heràclit (540a.C - 480a.C)

  Heràclit (540a.C - 480a.C)
  Filòsof grec presocràtic, originari d'Efes. El pensament d'Heràclit va jugar un paper decisiu en l'estoïcisme, que reinterpreta i reelabora les seves tesis, i és especialment a través d'aquesta escola que l'heracliteísme va ser conegut durant el període hel·lenístic
 • 515 BCE

  Parmènides (515a.C - 470a.C)

  Parmènides (515a.C - 470a.C)
  Filòsof grec presocràtic, originari d'Elea.
  La gran influència de Parmènides permet dividir la filosofia presocràtica en dues i la seva filosofia va marcar decisivament el pensament posterior engendrant l'ontologia i la metafísica.
 • 486 BCE

  Protàgores (486a.C - 411a.C)

  Protàgores (486a.C - 411a.C)
  Filòsof grec, originari d'Abdera.
  Va ser un dels principals exponent del moviment sofista. Va ensenyar en diverses ciutats gregues on va travar amistat amb Eurípides i amb el governant Pèricles, qui l'any 440 li va encarregar la redacció de la constitució de la colònia de Turios (en el sud d'Itàlia).
 • 470 BCE

  Sòcrates (470a.C - 399a.C)

  Sòcrates (470a.C - 399a.C)
  Filòsof grec, nascut a Atenes.La figura de Sòcrates, enaltida per Plató com l'home «més savi i just del seu temps», s'ha convertit amb el transcurs del temps un tant difusos, en el paradigma del filòsof i fins a en personificació de la mateixa filosofia.
 • 427 BCE

  Plató (427a.C - 347a.C)

  Plató (427a.C - 347a.C)
  Filòsof grec, originari d'Atenes. Va ser creador d'un sistema filosòfic i d'un mètode d'exposició de la filosofia que li converteix, probablement, en el filòsof més influent de tota la història
 • 384 BCE

  Aristòtil (384a.C - 322a.C)

  Aristòtil (384a.C - 322a.C)
  Filòsof grec, originari d'Estagira.
  El seu pensament va abastar des de la lògica, de la qual és considerat fundador, fins a la metafísica, l'ètica, la psicologia, la cosmologia i les ciències de la naturalesa.
 • 341 BCE

  Epicur (341-270)

  Epicur (341-270)
  Filòsof grec fundador de l'epicureisme, originari de Samos.
  És una de les figures més singulars i polèmiques de la filosofia hel·lenística. Se'l considera un hedonista.
 • Period: 325 to 1325

  Filosofia Medieval

  Relació entre la fe i la raó. Adapten les tesis antigues al pensament cristià.
 • 354

  Agustí d'Hipona (354- 430)

  Agustí d'Hipona (354- 430)
  És la figura més important de la filosofia cristiana de l'antiguitat, originari de Tagaste. És considerat de fet com un dels pares de l'Església. La seva influència posterior és enorme, i ultrapassa l'àmbit de la teologia. És considerat un dels pensadors fonamentals de la història occidental.
 • 1225

  Tomàs d'Aquino (1225-1274)

  Tomàs d'Aquino (1225-1274)
  Considerat el filòsof i el teòleg de major relleu dins de la filosofia escolàstica, originari de Roccasecca.
  Va proporcionar bases importants per a la teologia cristiana, en incorporar gran part del llenguatge i les idees aristotèliques.
 • 1285

  Guillem d'Ockam (1285-1349)

  Guillem d'Ockam (1285-1349)
  Filòfos anglès, és una de les figures més representatives de l'Escolàstica tardana, originari d'Ockham.
  Es considera una de les figures més importants del pensament medieval i va estar al centre de les principals controvèrsies intel·lectuals i polítiques del segle XIV.
 • Period: 1375 to

  Filosofia Moderna

  Interés en l'Epistemologia, la teoria del coneixement.
 • René Descartes (1596-1650)

  René Descartes (1596-1650)
  Filòsof francés més destacat, pare de la filosofia moderna, i iniciador del racionalisme. També conegut per les seves obres matemàtiques i de diferents branques de la ciència.
 • John Locke (1632-1704)

  John Locke (1632-1704)
  Filòsof empirista anglès i un dels iniciadors del liberalisme polític, va treballar amb temes relacionats amb el govern i l'epistemologia.
 • David Hume (1711-1776)

  David Hume (1711-1776)
  Filòsof empirista escocès, figura de la Il·lustració anglesa, se'l considera el més important dels empiristes britànics..
 • Immanuel Kant (1724-1804)

  Immanuel Kant (1724-1804)
  Filòsof alemany amb més gran influència ha tingut en la història del pensament, va produir l'anomenada 'revolució copernicana'.
 • Period: to

  Filosofia Contemporània

  Tarannà crític
 • Karl Marx (1818-1883)

  Karl Marx (1818-1883)
  Revolucionari, filòsof, economista, polític, historiador i periodista alemany, originari de Trèveris.
  Les seves idees van causar una gran influència en el moviment obrer.
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900)

  Friedrich Nietzsche (1844-1900)
  Filòsof i filòleg alemany, considerat un dels pensadors més influents del segle XIX, originari de Röcken.
  Va fer una crítica exhaustiva de la cultura, la religió i la filosofia occidental, basant-se en l'anàlisi de les actituds morals.
 • Sigmund Freud (1856-1939)

  Sigmund Freud (1856-1939)
  Va ser metge i neuròleg, va canviar el mode de fer de la psicologia i va inventar la psicoanàlisi.
 • Martin Heidegger (1889-1976)

  Martin Heidegger (1889-1976)
  Filòsof alemany, va iniciar estudis de teologia, originari de Messkirch. És conegut per les seves contribucions a la fenomenologia, l'hermenèutica i l'existencialisme.
 • Hans Georg Gadamer (1900-2002)

  Hans Georg Gadamer (1900-2002)
  Filòsof alemany, originari de Marburg. Va conrear l'hermenèutica i va realitzar comentaris sobre la filosofia antiga.
 • Jean-Paul Sartre (1905-1980)

  Jean-Paul Sartre (1905-1980)
  Filòsof, dramaturg i novel·lista francès, originari de París. Va desenvolupar la filosofia existencialista.
 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas
  Filòsof i sociòleg alemany, originari de Düsseldorf. Es reconegut pels seus treballs en filosofia pràctica.