Etapas de la filosofía

Història de la filosofia

 • 624 BCE

  Tales de Milet (624-548 a.C.)

  Tales de Milet (624-548 a.C.)
  És considerat el primer filòsof, ja que va indagar racionalment sobre l'origen de l'Univers, que per a ell, era un espai racional malgrat el seu aparent desordre. Podem dir que va ser el primer a aplicar la raó per donar una explicació al seu entorn.
 • Period: 601 BCE to 500

  ETAPA ANTIGA

  Dintre de l’etapa antiga trobem dos períodes diferenciats:
  El primer període el consisteixen els autors presocràtics es preocupen fonamentalment del problema de la naturalesa.
  El segon període el constitueixen els autors que van aparèixer després de Sòcrates fa una reflexió sobre l’ésser humà, l’atenció es posa sobre l'interior humà.
 • 569 BCE

  Pitàgores (569-475 a.C.)

  Pitàgores (569-475 a.C.)
  (569-475 a.C.)
  És un dels antecedents més antics i importants de les matemàtiques, la geometria analítica i la filosofia racional moderna.
 • 469 BCE

  Sòcrates (469-399 a.C.)

  Sòcrates (469-399 a.C.)
  Aquest autor va marcar un abans i un després, ja que va transformar la filosofia europea. És important destacar que els detalls dels seus pensaments estan transmesos principalment a través de diàlegs que ens han transmès els seus seguidors. També se’l reconeix per la teoria moral que es basa en reconeixement el bé i la justícia.
 • 460 BCE

  Demòcrit (460-370 a.C.)

  Demòcrit (460-370 a.C.)
  És un dels primers a defensar que tot el que existeix està format per àtoms. Sosté que l'ètica i la virtut s'assoleixen per l'equilibri de les passions, el que al seu torn s'aconsegueix mitjançant el saber i la prudència.
 • 427 BCE

  Plató (427-348 a.C.)

  Plató (427-348 a.C.)
  És conegut principalment per la teoria de les idees, que defensa l'existència de dos mons oposats: el de les idees que són la realitat universal i per tant inamovible, i el món tangible que és la realitat i aquesta pot ser modificada. També va ser dels primers pensadors en estudiar el cos i l'ànima de manera separada. Cal comentar que va estar força influenciat per la filosofia de Sòcrates.
 • 384 BCE

  Aristòtil (384-322 a.C.)

  Aristòtil (384-322 a.C.)
  Va ser l'alumne més reconegut de Plató, buscava l'essència del'esser humà i tenia un gran interès per la biologia. També va estudiar els camps de la lògica, la metafísica, l'ètica, la filosofia política, la psicologia i l'estètica.
 • 1 CE

  Naixement de Crist

  Naixement de Crist
 • 101

  Sorgiment dels primers pensadors cristians

  Sorgiment dels primers pensadors cristians
 • 354

  Sant Agustí d’Hipona (354-430 d. C)

  Sant Agustí d’Hipona (354-430 d. C)
  Va ser un filòsof i teòleg difusor del cristianisme. Reflexionava sobre Déu, l'ànima i per últim del món.Gairebé tot el seu pensament se centra en la recerca de la conciliació de fe i raó.
 • 360

  Hipatia (360 - 415 d. C.)

  Hipatia (360 - 415 d. C.)
  Va ser una filòsofa que va destacar en els camps de les matemàtiques i l'astronomia.
 • Period: 401 to 1500

  ETAPA MEDIEVAL

  En aquest tram trobem les tres filosofies medievals, la musulmana, la jueva i la cristiana. En totes tres filosofies l’esperit religiós està present en tots els camps de coneixement. Durant aquesta etapa resulta complicat separar la filosofia o la raó de la religió o la fe.
 • 476

  Caiguda de Roma en les mans dels bàrbars

  Caiguda de Roma en les mans dels bàrbars
 • 1126

  Averrois (1126-1198 d. C.)

  Averrois (1126-1198 d. C.)
  Averrois va ser un filòsof islamista, a part de la filosofia també indagava en la medicina i l'astronomia. És reconegut per qüestionar la relació entre religió i ciència.
 • 1225

  Tomàs d’Aquino (1225-1274 d. C.)

  Tomàs d’Aquino (1225-1274 d. C.)
  Filòsof i teòleg. Per descriure la realitat pren com a punt de partida el món existent, però una part del seu pensament se centra en la idea de l'Existència Suprema.
 • 1347

  Peste negra

  Peste negra
 • 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
 • 1500

  Renaixement

  Renaixement
 • Period: 1501 to

  ETAPA MODERNA

  La filosofia moderna està completament centrada en l’antropocentrisme. Es caracteritza a tot aquest període filosòfic per la preocupació primordial pel coneixement humà.
 • 1543

  Revolució científica

  Revolució científica
 • René Descartes (1596-1650 d. C.)

  René Descartes (1596-1650 d. C.)
  Estableix les bases de la filosofia moderna. I defensa una visió dualista del món, separant la ment del cos.
 • John Locke (1632-1704 d. C.)

  John Locke (1632-1704 d. C.)
  És considerat el pare del liberalisme clàssic. També va reflexionar sobre ciència i democràcia la qual cosa va inspirar els fonaments de la democràcia contemporània. A part, defensava que no hi ha idees innates, sinó que totes provenen de l'experiència.
 • David Hume (1711-1776 d. C.)

  David Hume (1711-1776 d. C.)
  Va ser un important representant de la filosofia empirista, que considera que el coneixement no sorgeix de manera innata, sinó que es construeix per mitjà de l'experiència. També és conegut per escriure assajos de política i moral.
 • Il·lustració

  Il·lustració
 • Immanuel Kant (1724-1804 d. C.)

  Immanuel Kant (1724-1804 d. C.)
  Va ser un dels principals exponents tant de l'empirisme com del racionalisme, és a dir que sosté que el coneixement es compon no només de raó sinó també d'experiència. A part, tractava de trobar la relació entre la natura i l'esperit.
 • Revolució industrial

  Revolució industrial
 • Period: to

  ETAPA CONTEMPORÀNIA

  En aquesta etapa la filosofia es considera a si mateixa com una ciència inacabada, que considera com a tasca pròpia fer preguntes i obrir camins a través d’aquestes.
 • John Stuart Mill (1806-1873 d. C.)

  John Stuart Mill (1806-1873 d. C.)
  Va ser un filòsof i economista anglès. Les seves reflexions les podem classificar com a una reelaboració de la tradició empirista i liberal anglesa i de l'utilitarisme.
 • Karl Marx (1818-1883 d. C.)

  Karl Marx (1818-1883 d. C.)
  Reconegut per les fortes crítiques al capitalisme, va proposar que les societats capitalistes estan estructurades per classes socials, i que la lluita d'aquestes classes és el que fa que les societats es modifiquin. En aquest sentit, la societat ideal és la que es regeix per la classe proletària i un socialisme sense estat.
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900 d. C.)

  Friedrich Nietzsche (1844-1900 d. C.)
  Nietzsche és reconegut per la frase "Déu ha mort" amb la qual critica la religió, els ideals i la filosofia occidental basats en normes morals.
 • 1a guerra mundial

  1a guerra mundial
 • 2a guerra mundial

  2a guerra mundial