HISTÒRIA

 • 16,000 BCE

  Descubriment del foc - Fa 1.600.000 anys

  Descubriment del foc - Fa 1.600.000 anys
  Van descubrir el foc els homo erectus.
  El descobriment del foc va ajudar a que estiguesin calent i fer el menja. Passar el manjar per foc anava i va bé per treure les infeccions que tingui el que t'estas enjant.
 • Period: 16,000 BCE to 10,000 BCE

  Paloeolìtic - antigua edat de pedra

  Des de 2,5 millons de anys fins el 10.000 a.C. Eren nòmades i vivien en tribus. Unes de les activitats principals era la caça,la pesca i la recol·lecció de fruits. El més destacat del Paleolític ve ser el descubriment del foc.
 • Period: 6500 BCE to 10,000 BCE

  Neolìtic - nova edat de pedra

  Van començar a fer-se cases. També van començar a utilitzar hienes de pedra. També es destaca per començar a domesticar alguns animal o l’agricultura.
 • Period: 6500 BCE to 3500 BCE

  L'edat del metall

  Es característica en el descubriment del metall. Poder-ho moldejat i donar-li forma al que vulguessin. El primer metall de utilitzar va ser el cobre, després el bronze i per últim el metall
 • 3500 BCE

  Invenció de l'escriptura

  Invenció de l'escriptura
  L'invencio´de l'escriptura marca el principi de l'historia i de l'edat antiga. Una de les escriptures més antiges va ser la cuneïforme caracteritzada per símbols.
 • Period: 3500 BCE to 476

  L'edat antiga

  Hi van existir moltes tribus entre elles els Romans, Gregs, Ejiptes i Fenicis.
  Es caracteritza per el desemvolupament de la tecnològia. Sobretot l'arquitectura pels Romans (aquaductes), Gregs ( temples) i Ejiptes ( piràmides i l'esfinge ).
 • 3150 BCE

  Egiptes

  Egiptes
  Es troben en Ejipte.
  El riu Nilo és molt inportant ja que la majoria de la civilització es trova allà al costat.
  El sejiptes utilitzaven els símbols epr escriure.
  Les piramides són unes de les construccions més conejudes junt a la gran Esfinge de Guizo.
  Moises, va existir a l'època. Va alliverar al poble jueu que estaven exclavitzats pels ejiptes.
 • 1250 BCE

  Romans

  Romans
  Els romans van ser grans conqueridors i arquiteces. Per exemple els acuaductes per portar l'aigua d'una ciutat a una altre. També matematics.
  Van conquerir tot el món mediterrini i van fer a la seva capital ROMA.
  Van construir aquaductes, colisseus, temples...
 • 1250 BCE

  Fenisis

  Fenisis
  III mil·lenni aC per semites cananeus
  Els fenicis eren un poble semita sorgit de les migracions dels semites des de Mesopotàmia.
 • 1200 BCE

  Gregs

  Gregs
  Es situaven el la Grecia actual i na de les seves ciutats més inpirtants era Atenes. Els gregs van inventar la democracia, les botacions, la filosofía, el teatre les olimpiedes... I tot aixó ho continuem fen en el dia d'avuir.
 • 476

  Fi de l’imperi Romà.

  Fi de l’imperi Romà.
  Poc a poc la gent va començar a no creure en el Cèsar i es van començar a revelar.
  Fins al punt que els romans no van poder mes i allà va ser el fi de l’imperi romà.
 • Period: 476 to 1492

  L'edat mitjana

  L'edat mitjana també l'anomenen l'edat oscura ja que no tot era just i pau.
  L’Edat mitjana es situa entre el segle SV i XV ( 476 – 1492) Va començar amb la caiguda de l’imperi Romà i va acabar amb el descobriment d'Amèrica.

  L’Edat mitjana té dues etapes: L’alta edat mitjana ( que es situa entre el 5-10 ) i Baixa edat mitjana ( que es situa entre el 11-15 ). En total va durar uns 1000 anys.
 • 711

  Invasió de Hispania de part dels musulmans

  Invasió de Hispania de part dels musulmans
  Van entrar per Andalusia i van conquerir pràcticament tota Hispania.
  Van deixar els visigots a les prats mes altres de Hispania.
  Els musulmans van anomenar a Hispania Al-Àndalus.
  Els visigots van pactar amb els francs que estaven a França i van crear la marca hispànica que era com una frontera per que els musulmans no passessin.
 • 1353

  La peste alta

  La peste alta
  Cap el final de L'Edat Mitjana hi va haver-hi la PESTE ALTA. Va afectar a Europa en el segle XIV i és va carregar un terç de la població.
 • 1492

  Descubriment d'Àmerica

  Descubriment d'Àmerica
  Cristòfor Colom va descubrir Àmerica aunque Àmerica ja estava descobreta per petites tribus que es situaven en aquella zona.
 • 1492

  La reconquesta d’Hispania

  La reconquesta d’Hispania
  A l’any 1492 hi va haver i la reconquesta de Hispania.
 • Period: 1492 to

  L'edat moderna

  va començar a néixer un nou sistema econòmic, el mercantilisme. En aquesta perspectiva, l'edat moderna seria el període dels valors de la modernitat (el progrés, la comunicació, la raó) nfront del període anterior, l'edat mitjana, que el tòpic identifica amb un parèntesi històric dominat per l'endarreriment cultural i social, i l'obscurantisme.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  Va durar molt de temps, no va ser un dia i ja, no, primer de tot el camperlos van decidir que volien desfer-se de la monerquia i van decidir untilitzar armes. Després, es van enfrentar a les tropes que proteijen el castell del rei. Despres de par del rei va decidir anar-se cap a Inglatera al veure que la cosa es descontrolava. Al final van capturar el rei i la seva família destinats a ser decapitats...
 • Period: to

  Edat contemporania

  L'edat contemporania va començar a la revulució francesa i acaba en el dia d'avui.
  S'ha desarollat bastanta tecnològia sobretot amb l'elecricitat.