Guerra civil espanola

GUERRA CIVIL ESPANYOLA

By 1ainhoa
 • FRACASO DE LA DICTADURA

  FRACASO DE LA DICTADURA
  Miguel Primo de Rivera reconeix que va fracassar en la dictadura que havia posat en setembre de 1923 amb la ajuda del rei Alfonso XIII, que en aquell era el president del govern, però no va aconseguir tornar per la “normalitat constitucional”
 • DUDA DE LA GUERRA CIVIL

  DUDA DE LA GUERRA CIVIL
  Alfons XIII, davant la duda de la Guerra Civil i del Ejércit can utilitzar les manifestacions prerepublicanes per frenar una mica i que inundessin les principals ciutats i abandonessin el pais
 • APROVACIÓ DE LA NOVA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

  APROVACIÓ DE LA NOVA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
  Durant el primer bienni de la Segona República Española es va aprovar la nova Constitució Republicana i el govern va formar una coalició de esquerres i socialistes, després de no acceptar ajuntar-se amb el Partit Republicà Radial que no estaven d’acord i tampoc estaven d’acord el Govern Provisional perquè el seu objectiu era modernitzar la economia, societat, política i cultura espanyola
 • COP D'ESTAT

  COP D'ESTAT
  L’agost va haver-hi un cop d’Estat que en el front estava el general Sanjurjo
 • Period: to

  AIXECAMENTS ANARQUISTES

  La República respresentava el “odre burgúes” que van destruir moltes coses, edificis, monuments.. per poder arribar a “comunisme libertari”. Així es va produir una sèrie d’aixecaments anarquistes.
 • COACIÓ INESPERADA I ELECCIONS

  COACIÓ INESPERADA I ELECCIONS
  La coalició es va desfer i es va convocar eleccions (on podien votar les dones per primer cop) i va guanyar dretes catòlica la CEDA i per centre-dretes. Van formar un objectiu amb l’objectiu de rectificar les refomres del primer bienni, per poder incorporar-se a la Republica, i van donar suport al govern els representants de CEDA i Partit Agrari.
 • AUGMENT DEL GOVERN RADICAL-CEDISTA

  AUGMENT DEL GOVERN RADICAL-CEDISTA
  La Revolució de octubre de 1834va fer que augmentes el govern radical-cedista i Aixa aconseguir un nou intent de la “revolució bolchevique” que acabara amb el triumf. Va afectan al Partit Radical. I al final van coneguir convencer a CEDA i aconseguir arribar a la presidencia del govern per poder donar un “gir autoriari”.
 • INICI DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

  INICI DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
  Despres del fracas del cop d’Estat del 17 y 18 de juliol de 1936, l’execit va anar contra el govern de la Segona República. És va bloqujar l’Estret i el porterior pont aeri
 • Period: to

  GUERRA CIVIL ESPANYOLA

 • PROCES DE COL·LECTIVITZACIONS

  PROCES DE COL·LECTIVITZACIONS
  Davant la rebel·lió militar, el govern republicà va dissoldre l'exèrcit i va confiar la defensa de la República. Van crear comitès obrers. A Barcelona es va constituir el Comitè de Milícies Antifeixistes i també es va desfermar una persecució religiosa
 • SUBLEVACIÓ MILITAR

  SUBLEVACIÓ MILITAR
  Per la tarde la su sublevación militar va triunfar en el Protectorat del Marron, el ministre Marina José Giral va ordenar a alguns vaixells de guerra que anessin al estret de Gilbraltar per bloquejar que pasessin les tropes colonials.
 • SOFOCADA LA REBELLÓ EN MADRID

  SOFOCADA LA REBELLÓ EN MADRID
  El mateix dia va ser sofocada la rebelló en Madrid que van sortir cap a la capital de la serra de Guadarrama i es van formar varies capes de tropes militars per evitar la sublevació. Aixi van conseguir impedir els sublevats enviats desde Castella i Lleó i Navarra, pero consigueron atravesar la montanya madrilenya, fins arrivar a la capital.
 • GUARNICIÓ MILITAR

  GUARNICIÓ MILITAR
  es va rebelar la guarnició miliat pero l'actitut ferma en la Generalitat, que comandava les forces d'ordre públic i la mobilització militar
 • CONTROLAR LA SITUACIÓ

  CONTROLAR LA SITUACIÓ
  Companys va presidir un govern amb presència de republicans, socialistes i anaquistes a Catalunys. I a Madrid, el socialista Lrtgo Caballero van ser el mateix. Per guanyar la guerra van dossildre les milicies voluntaries per integrar-les en un Exercit Popular
 • JUNTA DE DEFENSA

  JUNTA DE DEFENSA
  El pri8mer òrgan de govern dels insurrectes va ser la Junta de Defensa, que va nomenar Franco genrealissi i caop de govern.
 • NOU ESTAT

  NOU ESTAT
  Va fer un nou Estat, que volia posar fi a la democràcia, s'inspirava en el feixisme: obediència cega al cabdill, menyspreu envers el liberalisme i el parlamentarisme
 • GOVERN DE NEGRIN

  GOVERN DE NEGRIN
  Juan Negrin va forma un govern amb una forta infuència comunista. Les autoritats es van impular sobre els comitès i van proposar un nou programa de Tretze Punts.
 • FINAL DE LA GUERRA

  FINAL DE LA GUERRA
  Per finalitzar la guerra Francisco Franco va firmar i va declarar la seva victoria i va establir una dictadura que duraria fins a la seva mort en 1975