Fris cronològic

 • 1100

  La poesia trobadoresca

  La poesia trobadoresca
  La poesía trobadoresca es aquella propia d'un trobador, es a dir, d'un poeta que componía i versaba mùsica. El trobador solía ser de clase noble i culte.
  Autors:
  -Guillem de Cabestany
  -Guillem de Berguedà
  -Cerverí de Girona
 • 1200

  La literatura religiosa i moralitzant.

  La literatura religiosa i moralitzant.
  Apareix en temps de revoltes. Els gobernants, per tal d'evitar-les, fan arribar la literatura al la gent del poble, ja que fins aquells moment la literatura era nomes per nobles i gent del govern.
  Autors:
  -Ramon Llull
 • 1250

  La narrativa històrica: Les cròniques

  La narrativa històrica: Les cròniques
  Les cuatre grans cròniques es el nom amb el que es coneix les cuatre grans obres escrites entre finals del segle XIII i durant el segle XIV.
  Aquestes cròniques són:
  - Crònica de Jaume I
  - Crònica de Bernat d'Esclot
  - Crònica de Ramon Muntaner
  - Crònica de Pere el Cerimoniòs.
 • 1300

  La narrativa humanista

  La narrativa humanista
  L'autor mès famos de la narrativa humanista es Bernat Metge, amb la seva gran obra, Lo Somni
 • 1400

  La poesia cavalleresca

  La poesia cavalleresca
  Són llibres que narren les aventures fantàstiques i incríbles d'un cavaller, representat com un heroi. L'origen de l'heroi ve normalment d'un neixement èpic i extraordinàri.
  Un de les obres mès importants es Tirant lo Blanc, de Joanot martorell.
 • 1401

  Poesia Mediaval

  Poesia Mediaval
  Autors:
  -Ausiàs March
 • 1500

  Reneixement

  Reneixement
  És una època de asrtística i cultural que dona inici a l'edat moderna. Es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvoluparse a Europa.
  Autors:
  -Pere Sarafí
  -Cristòfor Despuig
 • Barroc

  Barroc
  Es un període histic i un moviment a la vegada. Com a corrent artístic, va influir en la literatura, l'escultura, la pintura, la mùsica, etc.
  El terme barroc era utilitzat primerament per descriure quelcom extravagant, però despres va pasar a ser el terme utilitzat per definir l'art i l'arquitectura de l'època.
  Autors:
  -Francesc Vicent Garcia
 • Noeclassicisme

  Noeclassicisme
  Es l'estil artístic inspirat en en l'art clàssic (el grecoromà), desenvolupat entre els segles XVIII i XIX, com a reacció a les exageracións del Barroc i el Rococó.
  Autors:
  -Joan Ramis
 • Romanticisme

  Romanticisme
  Va ser un moviment tant cultural com artístic que es va originar a Alemanya al segle XIII.Va començar com a moviment literari, però ràpidament va influenciar a totes les arts. Va ser un reacció al racionalisme, la il·lustració i al neoclasicisme, donant-li importancia al sentiment.
  Autors:
  -Jacint Verdaguer
  -Angel Guimerà
  -Narcis Oller
 • Modernisme

  Modernisme
  El modernisme va ser un moviment cultural produït a occident als segles XIX i XX. Es pot conèixre a altres països com França com a Nouveau.
  A Catalunya va ser un moviment policultural que anhelava canviar la societat catalana. Es va desenvolupar sobretot a Barcelona.
  Autors:
  -Joan Maragall
  -Victor Català
  -Santiago Rusiñol
 • Noucentisme

  Noucentisme
  Va ser un moviment molt present a Catalunya les tres primeres dècades del segle XX.
  Reflectia l'art i la literatura del moment, però també va influir en el desenvolupament científic i econòmic de la època.
  Autors:
  -Josep Carner
  -J.M de Sagarra
 • Avantguardisme

  Avantguardisme
  L'avantguradisme es la tendència , en una obra d'art qualsevol, o d'un artista, d'introduir elements innovadors respecte de les formes tradicionals de l'època.
  Autors:
  -Joan Salvat
 • Post guerra

  Post guerra
  La literatura catalna post guerra va ser marcada per la censura. Amb la victoria fraquista, la societat catalana (i aixó inclou la literatura).
  Autors:
  -Joan Oliver
  -Salvador Espriu
  -Pere Quart
  -Carles Riba
  -Marcè Rodoreda
  -Josep Pla