Giljotin

Franska revolutionen

 • Generalständerna sammankallas

  Den franska kungen sammankallar generalständerna för att försöka lösa den ekonomiska knipa landet befinner sig i.
 • Eden i tennihallaen aka "tenniscourt oath"

  De tredje ståndet bestämmer sig för att utnämna sig till "generalförsamling". Bort med adels privilegier in med "frihet, jämlikhet och broderskap".
 • Stormningen av Bastiljen

  Förspelet är över. Nu börjar revolutionen på allvar. Soldaterna som var stationerade i Bastiljen fick känna på allvaret.
 • De feodala privilegierna upphör

  Adelns sötebrödsdagar är över. Nationalförsamlingen avskaffar privilegierna.
 • Deklarationen om de mänskliga rättigheterna - på franska

  Den 26e - 27e antas det. Medborgaridentiteten föds. inspirerat av upplysningens ideal.
 • Österrike och Preussen ingår avtal

  Österrike och Preussen känner sig hotade av revolutionens vindar och ingår avtal om att återge den franska kungen absolut makt.
 • Kungafamiljen försöker fly landet

  De tillfångatas.
 • Frankrike förklarar krig mot Österrike

  Förankra revolutionen genom en vinst eller kanske gå tillbaka till det gamla genom en förlust. win - win.
 • Den franska kungen döms till döden

 • Den franska kungen avrättas.

  Giljotinen gör jobbet.
 • Marat mördas.

  Uppviglaren Marat som understött och eggat på utrensningen av revolutionens "motståndare" från sitt badkar får ett kvinnligt och knivigt besök.
 • Den franska drottningen avrättas.

  Hon följer sin makes fotspår och giljotineras till folkmassans jubel.
 • Den franaka armén är framgångsrik

  Massmobiliseringen röner framgångar på slagfältets alla fronter. Även kvinnorna drar ett stort lass med att framställa krigsmateriel. Framför allt uniformer.
 • Maximilien de Robespierre avrättas

  En av de största och mest betydelsefulla aktörerna i revolutionen möter samma öde som han skänkt så många andra. En snabb och effektiv giljotinering. Efter Robespierres frånfall så går revolutionen in i en mer "lugn" fas.
 • Frankrike gör eknomiska reformer

  En lessie faire-politik eftersträvas med minskad kontroll.
 • Napoleon

  Napoleon tar makten och den franska revolutionen är därmed över.