Franska revolutionen

 • Franska revolutionens start

  Franska revolutionens start
  Den Franska revolutionen startade år 1798 den 5 maj
 • Ny församling utropar sig själv

  Den 17 juni 1789 kallar Ludvig den XVI (16) till ett möte där tre representanter de tre stånden, präster, adliga o borgare, möts. De tre grälar om rösträtten, som tredje ståndet tycker borde vara ”per huvud”. Det slutar med att det tredje ståndet utropar en ny nationalförsamling.
 • Eden i Boll­huset avläggs

  Den 20 juni så kastar Kungen ut det upproriska tredje ståndet från stadsförsamlingen. De upprörda representanterna från ståndet gick till ett närliggande bollhus (som ät en idrottshall) där de svär att de ska utforma en ny författning.
 • Frankrike får en ny regering

  Den 27 juni så var det knappt 200 personer från adeln och prästerskapet som anslut till tredje ståndet. De kom överens om krav som avskaffandet av censuren och att skatt ska betalas efter ­tillgångar. Kungen uppmanar de två andra ständerna att delta i Nationalförsamlingen också.
 • Stormningen av Bastiljen

  Den 14 juli drar kungen tillbaka stödet till tredje ståndet och samlar 20000 soldater runt omkring Paris för att stoppa dem som stöder den nya regeringen. Parisarna stormar Bastiljen i vrede och också på landet tar folk till vapen för de behövde.
 • Kungen halshuggs

  Den 21 januari 1793 efter en kort process så blir Ludvig XVI skyldig till att ha hjälpt Frankrikes fiender. Kungen förs till giljotinen och den 16 oktober samma år så döms också Marie-Antoinette till giljotinen. Sonen Ludvig dör i fängelset och dottern Marie utväxlas mot en öster­rikisk fånge.
 • Slutet av franska revolutionen

  Napoleon dog och sen var kriget och allt de över och de står att franska revolutionen var slut efter det