Franska revolutionen

 • Jean Baptiste Colbert

  han var Fransk statsman, han var en av grunderna till Frankrikes dåliga ekonomi och de höga skatterna som var en av orsakerna till den Franska revolutionen, han hjälpa att anårdna skatterna för att kunna betala alla skulder som följde krig och dyligt.
 • Ludvig XVI

  Ludvig XVI var den regerande kungen under den Franska revolutionen. under stormningen av Bastiljen var Ludvig XVI på jakt och fick reda på revolutionen. han avvisade nyheterna som oviktiga, han avrättades 21 januari 1793 med Giljotin.
 • Gilbert Motier De LaFayette

  Gilbert Motier De LaFayette var en fransk general under den franska revolutionen. var medlem i nationalförsamlingen som rojalist.
 • Orsak

  Frankirke byggde på ett feodaliskt samhälle där de högre stånden hade all makt och skattebörden föll helt på de fattiga, kriget om Amerike där Frankrike hjälpte Amerika, detta blev väldigt dyrt och skatterna höjdes. en missväxt i skörden tvingade upp priserna på livs medel sammtidigt som Franktike var i djup kris där det var brist på pengar och ludvig tvingades att göra planer för att höja skatterna yttligare.
 • General ständerna

  bestående av tre stånd, av högadeln och präster och folket, kallades till Ludvig XVI palats Versailles utanför Paris för att samtycka till nya skatter och åtgärder för att förbättra statens ekonomi
 • Upplysningen

  det tidiagre frankrike byggde på total monarki där kungen bestämde allt. efter revolutionen när monarkin avskaffades ersättes den med ett statsskick som ville utgå från Upplysningens grundtankar och ideér.
 • Axel Von Fersen

  När franska revolutionen bröt ut 1789 fick von Fersen Gustav III:s uppdrag att vara rapportör om vad som skedde i Frankrike. det hade även en uppstått ett kärleksförhållande till Marie Antoinette.
 • Bastiljen

  Stormningen av Bastiljen ses ofta som ett startskott för den franska revolutionen då den var den första akten från folket.
 • Terrorn

  avrättades ca 1600-4000 personer med glijotin i paris som ett svar till revolutionen
 • Jakobiner

  Jakobiner var en radikal och sedermera republikansk politisk gruppering under den franska revolutionen ledd av bl.a. Maximilien de Robespierre.
 • Marie Antoinette

  Drottning av Frankrike och gift med kungen Ludvig XVI. hon sågs som en symbol för de privilegierade klassernas slöseri av de underprivilegierades bekostnad, även Marie avrättades med giljotin
 • Konsekvenser

  Konsekvenserna var många men den största var att kungahuset och adeln blev avsatta vilket var helt nytt i europa. detta hjälpte dock inte de fattiga så mycket som önskat, då de redan rika kunde ta mer makt än vad de tidiagre hade.