Erik Anderö - Franska Revolutionen

By MrXr
 • Riksdagen i Versailles

  Riksdagen i Versailles öppnades den 2 maj 1789
 • Period: to

  Tidlinje Franska revolutionen

 • nationalförsamlingen

  bildandet av den första nationalförsamlingen i juni 1789
 • Kungen ger upp

  Kungen ger upp sitt motstånd och accepterar nationalförsamlingen.
 • stormningen av Bastiljen

  stormningen av Bastiljen den 14 juli
 • Mänskliga rättigheter

  I augusti 1789 så antogs deklarationen om mänskliga rättigheter och ett flertal reformer och jämlikhet uppstod.
 • Kungafamiljens flykt

  Kungafamiljen gjorde i juni 1791 ett försök att fly från revolutionen.
 • Krig mot Österrike

  Den 20 april 1972 så förklarade girondisterna, med Ludvig XVI stöd, mot Österrike,
 • Monarkins slutgiltliga fall

  Den 10 augusti 1792 trängde sig beväpnade folkmassor in i Tuileriepalatset där den kungliga familjen uppehöll sig och detta markerar slutet på Monarkin då kungen tas i förvar och Frankrikes nuvarande konstitution skrotas.
 • Septembermassakern

  I Septembermassakern, som händelsen kom att kallas, dödades mer än tusen fångar. Detta av folkmassor som var ute efter hämnd på främst politiska fångar.
 • Avrättningen av Ludvig XVI

  Den 21 januari 1793 giljotinerades Ludvig XVI då konventet beslutat detta efter påtryckningar då många tyckte att det var ett måste att avrätta Ludvig XVI för att fullborda revolutionen.
 • Skräckväldet

  Skräckväldet var en tid då Frankrike införde allmän värnplikt och man tog till hårdare metoder för att stoppa uppror. Mellan 1660 och 4000 människor avrättades under denna tid med giljotin. Skräckväldet höll i nästan ett år. Eftersom Robespierre var den som tilsattes för att sköta allt detta kan man säga att med hans död så kom skräckväldet till ett slut.
 • Robbespierre avrättas

  Den 28 juli 1794 avrättas Robbespierre efter att ha blivit avsatt dagen innan. Han var för svårt skadad för att kunna säga någonting så dagen efter fördes han till och avrättades med giljotinen. Detta kan ses som slutet på skräckväldet.
 • Marie-Antoinette avrättas

  Marie-Antoinette var drotting och fru till Ludvig XVI och avrättades med giljotin med domen högförräderi.
 • Direktoriet

  Då nationalkonventet hade upplöst 1975 så styrdes nu Frankrike av ett såkallat Direktorie som bestod av 5 direktorer och en nationalförsamling uppdelad på två kamrar, Femhundrarådet och De äldstes råd.
 • Napoleon Bonapartes statskupp

  När Napoleon kom tillbaka till Frankrike 1799 så gjorde han en statskupp som blev känd som Brumairekuppen. Han införde ett nytt system som många anser inbör slutet på den franska revolutionen.