Franska Revolutionen

 • Början

  Början
  Runt revolutionens utbrott, var Frankrike Europas mest befolkade land. Det bodde ca 24 miljoner i det landet och ca 80% av dessa bodde på landsbygden. En av anledningarna till revolutionens utbrott var just att de rika inte behövde betala skatt men det behövde bönderna.
 • Period: to

  Franska Revolutionen

 • Monarkin Faller

  Beväpnade folkmassor tog sig in på Tuileriepalatset där kungen och hans familj befann sig.
 • Marie Antoinettes död

  Marie Antoinettes död
  Marie Antoinette var en ung dam från Österrike som blev Frankrikes drottning för att hon var gift med Frankrikes kung vid namnet Louis den sextonde. Av de som var aktiva inom revolutionen, var hon en symbol på de rikas slöseri när det kom till de fattigas bekostnad.
 • Ludvig XVI:s död

  Var kung över Frankrike och avrättades för landsförräderi.
 • Direktoriet

  Nationalkonvetet hade upplösts och nu styrdes landet av ett direktorie som bestod av 5 direktorer och en nationalförsamling.
 • Revolutionens slut

  Revolutionens slut
  Napoleon Bonaparte, en artilleriofficer, avslutade den franska revolutionen genom att hantera konflikten genom kyrkan och försonas med sina fiender. 1804 så kröner han sig själv till kejsare över Frankrike. Motivet bakom det sägs vara att visa folekt att ingen och inget står över honom