Top 8 j0z6ajfpur7slvqln8uq

Franska revolutionen

By Albin14
 • Kungen inkallade de franska generalständerna

  Kungen inkallade de franska generalständerna
  På 1780-talet hade Frankrike en växande statsskuld. Folk förstod att om det skulle bli bättre så måste inte bara tredje ståndet betala skatt utan också adeln och prästerna. Kungen insåg också detta och bestämde sig för att för första gången på 175 år sammankalla de franska generalständerna, den 1 maj 1789. Det var ståndsriksdagen som bestod av alla stånden. Avsikten var att folket skulle inse att de måste hjälpas åt med statens finanser. Men de enades inte. Det ledde till att det blev revolution
 • Bastiljen stormas

  Bastiljen stormas
  På morgonen 14 juli så stod det massor av arga parisare utanför Bastiljen, en borg i Paris. När människor kom in på yttre borggården uppstod skottlossning och ca. 100 personer dödades. Stormningen uppstod för att tredje ståndet lämnade generalständerna för de ansåg att de själva representerade det franska folket. Stormningen ledde till andra revolter i andra franska städer. Detta ledde i sin tur till att kungen godkände en ny författning där ungefär halva manliga befolkningen fick rösträtt.
 • Adeln avsäger sig privilegierna.

  Adeln avsäger sig privilegierna.
  Adeln och prästerna började bli oroliga av oroligheterna så avsade de sig privilegierna.
  Tredje ståndet hade bildat en egen församling som de kallade Nationalförsamlingen. Där hade alla medlemmar varsin röst istället för att varje stånd skulle ha en röst som det var i generalständerna. År 1790 godkände Ludvig XVI en ny författning. Nationalförsamlingen skulle få den lagstiftande makten.
  Nationalförsamlingen bestämde vissa saker som hade varit orättvist innan.
 • Kungafamiljen försöker fly

  Kungafamiljen försöker fly
  När kungen hade godkänt den nya författningen tyckte ha att det var ett nederlag och försökte därför fly med sin familj. Han fick hjälp av en svensk adelsman, Axel von Fersen. När de kom till Varennes som inte låg långt från gränsen så blev de stoppade av en medborgarvakt. De fick återvända som fångar i slottet. Jakobinerna, som var ett parti i nationalstyrelsen som låg längst till vänster, blev rasande över flyktförsöket. De såg till att kungafamiljen blev inlåsta och senare avrättade.
 • Skräckväldet

  Skräckväldet
 • Period: to

  Skräckväldet

  Den 24 juli 1793 antogs en ny politisk författning, alla män skulle få rösta. Maximilian Robespierre hade makten. När han var vid makten så avrättades 40000 personer delvis pga att Frankrike fortfarande var i krig, men mest för att Rob. avrättar allt motstånd till revolutionen. Att han avrättade så många ledde till att han själv blev avrättad. År 1795 avskaffades den allmänna rösträtten och demokrati försvann vilket ledde till uppror. Den slogs ner av militären, leddes av Napoleon som blev kung