Franska Revolutionen

 • Period: to

  Franska revolutionen

  Frihet, broderskap och jämnlikhet
 • Missväxt

 • Period: to

  Girondisterna styr

 • Period: to

  Frankrikes omvandling

 • Generaltänderna. Löser de ekonomiska problemen

 • Eden i bollhuset

 • Stormningen av Bastiljen

 • Deklarationen om de mänskliga rättigheterna

 • Ny författning

  Bland annat mänskliga rättigheter
 • Kunga familjen flyr men grips under flykten

 • Giljotinen

 • Från monarki till republik

 • Ludvig XVI halshugs

 • Period: to

  Skräckväldet

 • Drottningen Marie-Antoinette halshugs

 • Revolutionen avslutas

 • Napoleon

  Gör en statskupp och tar makten
 • Republik till Kejsardömme