Franska revolutionen

 • Voltair

  Voltair presenterade brittiska vetenskapsmän t.ex. Newton, och informerade fransmännen om Englands religionsfrihet, Tryckfrihet och styrelsesätt. Han var en utav tidens mest inflytelserika personer. Något som personer senare börja eftersträva och som fick dem att inse att de inte hade det lite bra i Frankrike jämfört med t.ex. England.
 • Ludvig XVI

 • Missväxt

  Missväxt i landet som orsakade ekonomiska problem och matbrist i landet. Löner sjönk i botten. Frankrike hade även brist på pengar, vilket tvingade Ludvig XVI att sammankalla generalstäderna så att de kunde fixa ett fungerande beskattningssytem.
 • Frankrike Skickade Pengar

  Frankrike skickade pengar till Amerikanska revolutionen så att landet blev fattigt själv.
  Höga skatter från bönderna medans adeln/kyrkan knappt behövde betala något alls.
 • Generalstäderna inkallades

  Generalstäderna inkallades sista sången 1789 i maj för att diskutera och ta fram en beskattning som passade. Landet var i kris med pengar och behövde få in mer, så skatter var det ”bästa” sättet att få in det på.
 • Stormningen av Bastiljen

  Detta brukar ses som starskottet tills den Franska revolutionen.
 • Axel von Fersen

  Han var Marie Antoniette (franska drottningen) gunstling, han hjälpte även till att planera kungafamiljens flyktförsök som misslyckades. Han deltog även i det Amerikanska frihetskriget mot den brittiska kronan. Han mördades på grund av rykten att han var inbladad i den svenske kronprinsen Karl August död (1810).
 • Lafayette

  Markisen av Lafayette, tvingades fly från Frankrike 1792 då han försökte återupprätta monarkin, därefter satt han fängslad fram till år 1797.

  Under den franska revolutionen var han medlem i nationalförsamlingen som konstitutionell rojalist (11 juli 1789)
 • Jakobiner

  Jakobiner var en radikal sedermera republikansk politisk gruppering som leddes utav Maximilien de Robespierre i regeringsställning 1793-1794. I januari så avrättades kungen Ludvig XVI under jakobinernas politiska tryck.
 • Ludvig XVI Avrättas av folket.

  Han besteg tronen 1774. Det var mycket oro i landet. Ludvig hade goda intentioner fast de rådande situationen i landet krävde en bestämd och självständig regent. Ludvig var istället ganska osäker och vankelmodig och ganska ointresserad att regera. Det sägs att han vill hellre ägna sig åt låssmide, och jaga hjort än att regera som kung.
 • Marie Antoinette

  Hon anses vara en symbol för privilegierade klassernas slöseri och avrättades med en giljotin under den franska revolutionen och dömd för högförräderi. Medans folket var fattigt och hade svårt med mat och många var sjuka och svalt så köpte hon nya dyra saker.
 • Skräckväldet.

  Revolutionens ledare införde en värnplikt i frankrike år 1793. Stora arméer bildades men de förlorade många slag, Ett inbördeskrig utbröt i landet, och regeringen blev tvungen att ta till med hårdhandskar mot upproren. De ledande revolutionsmännen satte skräck på dagordningen.