Evolusio de la camera

 • 500 BCE

  comportament de la llum

  comportament de la llum
  Mo Tzu descriu que la llum projecta imatges invertides sobre una paret al passar per un forat
 • Period: 500 BCE to

  La cambra obscura

 • 400 BCE

  Construccio de la primera cambra obscura

  Construccio de la primera cambra obscura
  Es fa passar la llum a través d'un petit forat fet en una habitació tancada per tots els seus costats. A la
  paret oposada al forat, es formarà la imatge del que es trobi davant.
 • 1000

  La cambra obscura, l’òptica i l’astronomia

  La cambra obscura, l’òptica i l’astronomia
  Entre els segles IX i XI es troben referències de la càmera
  obscura en escrits de científics àrabs. Cal destacar la figura
  d’Alahazeni, matemàtic àrab que al s. X dC, va demostrar,
  a través dels seus experiments i d’un estudi i descripció
  detallada dels ulls, que els rajos lluminosos no són emesos
  pels ulls tal com deia Aristòtil.
 • 1300

  Roger Bacon

  Roger Bacon
  Al s. XIII, el filòsof i científic anglès, Roger Bacon ja coneixia l’existència de la cambra obscura i en recomanava l’ús per a la visualització dels eclipsis.
 • 1400

  Levi ben Gershon

  Levi ben Gershon
  Al s. XIV el filòsof, matemàtic, físic i astrònom jueu Levi ben Gershon va
  realitzar observacions astronòmiques utilitzant la cambra obscura, i va
  descriure mètodes per a mesurar els diàmetres angulars del Sol, la Lluna i
  els planetes Venus i Júpiter.
 • 1500

  La cambra obscura com un instrument per a copiar o calcar imatges.

  La cambra obscura com un instrument per a copiar o calcar imatges.
  Ja al s. XV la càmera fosca va començar a utilitzar‐se com un instrument auxiliar per a la representació de
  la realitat.
 • La cambra obscura portàtil

  La cambra obscura portàtil
  Més endavant, al s. XVI, Giovanni Battista della Porta va afegir una lent a l’orifici per tal de millorar la
  qualitat de la imatge projectada.
 • Johann Zahn

  Johann Zahn
  Al s. XVII, quan es va produir un avenç molt important.
  Gràcies als estudis que un monjo alemany anomenat
  Johann Zahn havia fet 150 anys abans.
 • L’EVOLUCIÓ QUÍMICA. COM CAPTURAR IMATGES DE MANERA PERMANENT

  L’EVOLUCIÓ QUÍMICA. COM CAPTURAR IMATGES DE MANERA PERMANENT
  A principis del s. XVIII el naturalista alemany Henrich Schulze, que va descobrir que alguns compostos com
  la sal de plata es feien foscos en entrar en contacte amb la llum. Això va fer que els científics comencessin
  a investigar la possibilitat de grafiar una imatge sobre un paper amb substàncies químiques fotosensibles.
 • Period: to

  Camera analogica

 • La primera imatge permanent. Heliografia.

  La primera imatge permanent. Heliografia.
  Les primeres imatges fotogràfiques permanents que es van obtenir daten de 1826 (s. XIX) i van ser obra
  del científic francès Nicéphore Niepce.
  Niepce les va anomenar heliogravats o heliografies.
 • Millorant la qualitat i reduint el temps d’exposició gràcies a la química.

  Millorant la qualitat i reduint el temps d’exposició gràcies a la química.
  Durant la resta del s. XIX, es van produir avenços tecnològics en la fotografia gràcies la química.
  Cap al 1835 Daguerre va substituir la planxa de
  peltre per una planxa recoberta d’una capa de
  iodur de plata sensible a la llum, sobre la que es
  produïen impressions en blanc i negre, de molta
  més qualitat i amb molt de detall, reduint el temps
  d’exposició a uns 30 minuts.
 • William Henry Fox Talbot

  William Henry Fox Talbot
  Al mateix temps, l’inventor britànic William Henry Fox Talbot ja havia descobert com crear imatges amb
  un sistema de positiu‐negatiu que va anomenar calotip i que permetia obtenir diverses còpies. El 1835 va
  aconseguir fer el pas definitiu en el fixat de les imatges, que requerien en principi de 30 segons
  d’exposició. En pocs anys el temps d’exposició es va reduir a pocs segons.
 • Les plaques seques i les còpies

  Les plaques seques i les còpies
  Cap al 1850 Gustave Le Gray va inventar el sistema del col∙lodió humit, que s’aplicava sobre una placa de
  vidre neta i polida. El col∙lodió era sensibilitzat amb nitrat de plata, exposat a la cambra obscura i un cop
  produïda la impressió es procedia al revelat amb sulfat de ferro amoniacal. Aquest sistema reduïa el
  temps d’exposició a pocs segons i permetia realitzar còpies de la impressió.
 • Richard Leach Maddox i Charles H. Bennet

  Richard Leach Maddox i Charles H. Bennet
  Vint anys més tard, entre els anys 1871 y 1882, Richard Leach Maddox i Charles H. Bennet van introduir
  les plaques seques, que també eren làmines de vidre recobertes d’una solució de bromur de cadmi, aigua
  i gelatina sensibilitzada amb nitrat de plata i exposades a una cambra obscura. Aquesta nova tècnica
  permetia utilitzar materials secs i reduir el temps d’exposició a un quart de segon. Alguns els més
  importants fabricants d’aquest tipus de càmeres foren els germans Lumière, Guilleminot i Agfa
 • Pelicula de robet

  Pelicula de robet
  L’any 1884 als Estats Units l’inventor George Eastman va
  patentar una pel∙lícula que consistia en una tira llarga, que
  primer era de paper i més endavant es va fabricar amb material
  transparent i flexible, recoberta amb una emulsió sensible. Així
  va nàixer la pel∙lícula de rodet.
 • primera placa fotogràfica a color

  primera placa fotogràfica a color
  Al 1903, els germans Lumière van patentar la primera placa fotogràfica a
  color. Es va donar a conèixer amb el nom d’Autochrome, però no es va
  comercialitzar fins al 1907. Oferia diapositives a color sobre una làmina de
  vidre.
 • Leica

  Leica
  El 1925 l’empresa alemanya Leica va comercialitzar una
  càmera molt lleugera, petita i amanosa que tenia molt bona
  òptica i mecanismes de control, i que possibilitava fer
  fotografies de molt bona qualitat amb un aparell que es
  podia portar a sobre còmodament.
 • Kodachrome, primera pel∙lícula de color

  Kodachrome, primera pel∙lícula de color
  Deu anys més tard, el 1935 Kodak va llançar la primera
  pel∙lícula de color anomenada Kodachrome, que es va
  seguir utilitzant fins a l’any 2009. Agfa ho va fer un any més
  tard. Tot i això, les fotografies a color en paper no es van
  iniciar fins al 1941 amb la pel∙lícula Kodacolor.
 • La fotografia instantània

  La fotografia instantània
  La fotografia instantània és aquella que permet la impressió de la foto que s’acaba de fer. Aquesta va
  néixer l’any 1938 i va ser obra de Edwin Land, un científic que prèviament havia inventat el filtre
  polaritzador. Aquesta càmera va ser comercialitzada per l’empresa Polaroid i va ser llançada al mercat 10
  anys després de ser inventada.
 • VTR

  VTR
  El 1960 els primers VTR Video Tape Recorder ja eren capaços de capturar imatges, convertir‐les en senyals
  elèctriques i guardar‐les en suport magnètic.
 • CCD

  CCD
  L’invent que revolucionaria el camp de la fotografia es va produir l’any
  1969 i va ser el desenvolupament de l’estructura bàsica del CCD (Dipositiu
  de Càrrega Acoblada). És un sistema d’emmagatzematge d’informació, que
  va ser utilitzat un any més tard pels laboratoris Bell com un sistema per a
  captar i emmagatzemar imatges, donant lloc així a la primera
  videocàmera.
 • Period: to

  Camera digital

 • El primer prototip

  El primer prototip
  El 1975 Kodak va encarregar a l’enginyer
  Sasson la construcció de la primera càmera
  digital de la que es té constància. Després de
  mesos de treball va aconseguir un prototip
  que utilitzava sensors CCD, que gràcies a
  diminutes cèl∙lules fotoelèctriques captaven
  la llum i la transformaven en corrent
  elèctrica que era processada per la càmera,
  que emmagatzemava les imatges en una
  cinta magnètica.
 • La primera càmera digital a la venda

  La primera càmera digital a la venda
  El primer model de càmera digital es va comercialitzar l’any 1990, era la
  Dycam model 1. Disposava d’un cable per a descarregar les imatges a un
  ordinador. Després van venir la DC 40 de Kodak o la Quick‐Time d’Apple, que
  era la versió per a ordinadors Mac.
 • La càmera compacta

  La càmera compacta
  Al 1997 es va comercialitzar la primera càmera compacta, la
  DC210 de Kodak, que era senzilla d’utilitzar, tenia un disseny
  ergonòmic i disposava d’una pantalla LCD en color.
  L’emmagatzematge es feia en una targeta de memòria. Aquesta
  era molt similar a les càmeres digitals que podem trobar avui en
  dia al mercat.
 • L’smartphone

  L’smartphone
  El darrer avenç que s’ha produït en el camp de la fotografia va
  lligat a l’aparició dels smartphones. L’any 2005 la telefonia
  mòbil va llançar els smartphones o telèfons intel∙ligents, que
  són els telèfons mòbils que tenim avui en dia i que incorporen
  potents processadors, capaços d’executar multitud de funcions i
  que a més es poden connectar a internet.