Evolució de l'àlgebra

Timeline created by yuyuanbai
In History
 • 200

  DIOFANT D'ALEXANDRIA (nascut l'any 201/215 dC- mort l'any 285-299 dC)

  DIOFANT D'ALEXANDRIA (nascut l'any 201/215 dC- mort l'any 285-299 dC)
  Va a ser un matemàtic, que va escriure una sèrie de llibres anomenats Aritmètica. Els seus textos tracten de resoldre equacions algebraiques. A més, van exercir una profunda influència en el desenvolupament de l'àlgebra a Europa a finals del segle XVI i fins als segles XVII i XVIII.
 • 830

  EL NOM "ÀLGEBRA"

  EL NOM "ÀLGEBRA"
  L'àlgebra es pot considerar com una generalització i extensió de l'aritmètica. El terme prové de l'àrab (al-jabr) i significa "restauració", i és part del títol d'un tractat escrit pel matemàtic persa Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarazmí: Al-Kitab al-muhtasar fi hirab al-jabr wa-l-muqabala ("Llibre condensat del càlcul per restauració i reducció").
 • 1540

  FRANÇOIS VIÈTE (1540-1603)

  FRANÇOIS VIÈTE (1540-1603)
  François Viète va ser un matemàtic francès, potser el més rellevant del segle XVI i conegut, a vegades, com el pare de l'àlgebra moderna. A l''any 1591, va ser el primer en introduir lletres substituint quantitats: es consonants per a denotar les constants i les vocals per a denotar les incògnites
 • 1557

  SIGNE IGUAL (=)

  El signe igual indica la igualtat entres dues expressions. Inventat per el matemàtic gal·lès Robert Recorde, i s'utilitza regularment des del segle XVI
 • RENÉ DESCARTES (1596-1650)

  RENÉ DESCARTES (1596-1650)
  René Descartes va ser un filòsof, matemàtic i científic francès que va perfeccionar les simbolització de Vieta. El seu assoliment més notable va ser la reducció de la natura a lleis matemàtiques, i la invenció de la geometria analítica
 • Period:
  5,000 BCE
  to
  299

  ÀLGEBRA RETÒRICA

  És la primera fase en el desenvolupament històric de l'àlgebra, ja que els problemes i soluciones es descrivien mitjançant amb llenguatge ordinari sense incloure cap tipus de símbol, ni tan sols en les operacions. I és des de Babilonis, egipcis i grecs antics fins al Diofant (s.III), qui comença amb la segona fase.
 • Period:
  300
  to
  1499

  ÀLGEBRA SINCOPADA

  És la segona fase en el desenvolupament històric de l'àlgebra, caracteritzada per utilitzar una sèrie d'abreviatures per les incògnites, encara que els càlculs es descrivien totalment
  amb llenguatge ordinari. És considera que aquesta fase va des de l'aritmètica de Diofant (s.III) fins a Vieta (s.XV)
 • Period:
  1500
  to

  ÀLGEBRA SIMBÒLICA

  És l'últim fase en el desenvolupament històric, i és el etapa moderna d'avui en dia que consisteix en una simbolització completa.
  Vieta, a finals del XVI, va millorar el que ja hi havia, i Descartes, al segle XVII, el va acabar de perfeccionar.