Etapes de la història

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers humans

  Aparició dels primers humans
  L'evolució dels éssers humans és el seguit de canvis que van sofrir alguns primats fins a arribar a constituir l'actual espècie d'Homo sapiens sapiens. Els canvis més importants i, per això mateix, els més discutits, serien els relatius a l'aparició de la parla, el bipedisme i la fabricació d'estris.
 • Period: 120,000 BCE to 2500 BCE

  Prehistòria

  La prehistòria és el primer període històric. La humanitat té la seva aparició dels éssers humans, fa dos milions d'anys aproximadament, i aquest és el període més llarg de tots, ha durat més que tots els períodes junts,
  els éssers humans van organitzar-se tots junts. Les fonts que tenien els historiadors per conèixer la prehistòria van ser materials ja que encara no sabien escriure i per tant no tenim texts.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  El paleolític es caracteritza, a grans trets, per la utilització d'instruments grossos, pesants, difícils de manejar i, en general, mal treballats. Encara no han desenvolupat una plena capacitat constructora.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'Agricultura

  Descoberta de l'Agricultura
  La història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica. Espelta, un conreu antic.
  El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat. Les tècniques agrícoles evolucionaren relativament poc durant mil·lennis, encara que gràcies als descobriments dels segles XV a XVII s'incrementaren els productes disponibles a tot el món.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  Neolític

  El Neolític va ser una època en què els homes prehistòrics van descobrir moltes coses que els ajudaren a viure millor. Anem a conèixer com va anar canviant la seva vida.
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Eurasiàtica que ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Edat del Metalls

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Eurasiàtica que ocupa un període. La història caracteritzada pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia. El període comença, aproximadament
 • 2500 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  La història de l'escriptura estudia el desenvolupament de llenguatges d'expressió per mitjà de lletres o altres marques. La història de com han anat evolucionant els sistemes de representació gràfica de llengües en diferents civilitzacions, o sistemes d'escriptura, pot incloure també els de prescriptora.
 • Period: 2500 BCE to 473

  L'Edat Antiga

  L'edat antiga va començar amb la invenció de l'escriptura l'any 3000 aC. A partir d'aquest moment també disposaran de textos escrits per veure i conèixer com es vivia en el passat. Començar l'adat entiga els antics poblats prehistòrics van créixer fins a convertir-se, alguns, en grans ciutats.
  Aquestes ciutats van conquerir altres territoris com per exemple fins grans estats o imperis, com per exemple Mesopotàmia, Egipte, l'antiga Grècia i etc
 • Period: 2500 BCE to

  Historia

  La història. 1' és la narració dels successos del passat; generalment els de la humanitat, encara que també pot no estar centrada en l'humà n. 2​. Així mateix, és una disciplina acadèmica que estudia aquests esdeveniments. A la ciència o disciplina acadèmica també se'l denomina historiografia per distingir-la de la història entesa com els fets objectius succeïts.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476. I la seva posterior dissolució el 480. Ròmul Augustal, sovint considerat erròniament l'últim emperador romà d'Occident, fou deposat el 476 pel capitost germànic.
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  L'edat mitjana va començar en el moment de la desaparició de l'últim d'aquests grans imperis, Roma, l'any 476 dC.
  És un període en què els grans imperis van deixar a regnàs més petits. On les ciutats van perdre gran part d'importància en el món rural.
  La religió cristiana va tenir un gran pes en la societat medieval. Molts historiadors consideren aquest moment com un període molt important respecte l'Edat Antiga.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica

  Descoberta d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica (arribada a Amèrica) s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques Al segle xv.
  El terme descobriment era sinònim de cristianització
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  L'Edat Moderna és el període d'expansió del món conegut pels occidentals, i comença amb la descoberta d'Amèrica el 1492.
  La societat continuava dividint la mateixa història que l'edat mitjana, però els descobriments dels científics van anar reduint el pes del cristianisme.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa (1789-1799) es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.
 • Period: to

  Edat Contemporània

  L'Edat Contemporània és el període actual de la història, i es considera que va començar el 1789 amb la Revolució Francesa.
  Que van intentar trencar amb la societat de privilegiats que venia de l'època medieval. Durant el segle XX, les dues guerres mundials van donar-li a la societat tecnològica que coneixem avui