Descarga (1)

etapes de la historia

 • Period: 13,000 BCE to 8000 BCE

  Paleolitic

  El Paleolítico significa etimológicamente piedra antigua, término creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865 en contraposición al de Neolítico (piedra nueva). Es el período más largo de la existencia del ser humano
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  neolitic

  El Neolítico es el último de los periodos en que se considera dividida la Edad de Piedra (herramientas de piedra). El término, que quiere decir «de piedra nueva», se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizan ese período y lo diferencian de la «antigua» Edad de Piedra, o Paleolítico, con herramientas de piedra tallada, más toscas. En la periodización americana, el Neolítico coincide aproximadamente con el Periodo Arcaico.1​
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  edat dels metalls

  Dins la prehistòria en la península ibérica, l'edat dels metalls es pot dividir en dues grans etapes. La primera, que arriba fins a la introducció del ferro, ocupa tot el segon mil·lenni aC i l'inici del primer. Aquesta etapa es pot caracteritzar per l'ús del coure seguit del bronze. Correspon a la fase eneolítica (equivalent a la civilització megalítica), un període que ocupa entre una mica abans del 2000 fins al 1500 aC i l'edat del bronze. L'edat de bronze destaca a tota la península
 • 3500 BCE

  mesopotania

  mesopotania
  La historia de Mesopotamia se refiere a la primera civilización que ocupó el territorio de Mesopotamia,Mesopotamia no es definida por fronteras naturales marcantes, extendiéndose al este hacia Irán, al norte hacia Anatolia y al oeste hacia Siria.
 • Period: 3500 BCE to 476

  edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric. El desenvolupament varia moltíssim en funció de la regió estudiada, però a grans trets es pot caracteritzar com l'època de l'especialització social, del naixement de la majoria de ciències i arts actuals i d'una enorme expansió demogràfica que va portar a crear grans imperis.
 • 3000 BCE

  egipte

  egipte
  L'antic Egipte és una civilització del nord-est d'Àfrica que es va desenvolupar al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els actuals estats d'Egipte i el nord del Sudan. La civilització es va constituir cap al 3150 aC,[1] amb la La seva història es divideix en una sèrie de períodes estables ("imperis"),
 • 1000 BCE

  grecia

  grecia
  La historia de Grecia es una de las más tempranamente documentadas y estudiadas. Existen fuentes escritas desde el ii milenio a. C.1​ El país que actualmente se denomina Grecia se conocía antiguamente como Hélade, pero políticamente estaba fragmentado en numerosas polis o que antiguamente se llamaban ciudades estado independientes entre sí, que unas veces se aliaban y otras se enfrentaban en guerras sangrientas.
 • 753 BCE

  roma

  roma
  L'antiga Roma va ser la civilització que va sorgir de la ciutat-estat de Roma, a partir del segle IX aC.
 • Period: 476 to Jan 1, 1492

  edat mitjana

  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb l'inici de la colonització europea d'Amèrica l'any 1492. El nom va ser posat pels humanistes del Renaixement com a terme despectiu, perquè la consideraven una època fosca.
 • Period: Jan 1, 1492 to

  edat moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble (any 1453) i el Descobriment d'Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789) ,[2] va començar a néixer un nou sistema econòmic, el mercantilisme.
 • Period: to

  edat conteporania

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució Francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen. La podem caracteritzar per un marcat procés de creixement econòmic, tant des d'un punt de vista quantitatiu (producció i consum) com des d'un punt de vista qualitatiu.