Goya

ESDEVENIMENTS POLÍTICS D'ESPANYA DEL S.XIX

 • Period: to

  Guerra d'independència

  La invasió francesa d'Espanya el 1808 va portar a una guerra d'independència que va durar sis anys i que finalment va aconseguir expulsar els francesos del país. Durant aquest període, es va crear una Junta Suprema que va assumir el control del país i va començar el procés de construcció dun Estat nacional
 • Constitució de Cádiz

  Constitució de Cádiz
  Durant la Guerra d'Independència, es van convocar les Corts de Cadis per redactar una nova Constitució que establís els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans. La Constitució de Cadis va establir la sobirania nacional, la divisió de poders i la llibertat de premsa, entre altres drets.
 • Period: to

  Guerres Carlines

  Aquestes guerres van ser una lluita entre els partidaris de la reina Isabel II i els partidaris del seu oncle, el pretendent Carles. Les guerres van durar gairebé 50 anys i van acabar amb la victòria dels isabelins.
 • Revolució de 1868

  Revolució de 1868
  Aquesta revolució va provocar la caiguda de la reina Isabel II i el començament del Sexenni Democràtic, un període de liberalització política a Espanya.
 • Period: to

  Restauració borbònica

  Després de la Revolució de 1868, Espanya va tornar a ser governada per la dinastia borbònica. Aquest període és caracteritza per la corrupció i la inestabilitat política, així com per l'expansió colonial a l'Àfrica.
 • Desastre del 98

  Desastre del 98
  La pèrdua de les últimes colònies espanyoles a Cuba, Puerto Rico i Filipines en 1898 va provocar una crisi nacional i va posar fi a l'Imperi espanyol.
 • Setmana Tràgica

  Setmana Tràgica
  Aquesta revolta va tenir lloc a Barcelona i va ser provocada per la conscripció obligatòria per a la guerra de Marroc. Va acabar amb la mort de centenars de persones i la repressió del moviment obrer.