Fernando vii

FERRAN VII

 • Period: to

  Pèrdua de les colonies

  Durant el regnat de Ferran VII es produeix el procés d'iondependència de les colònies.
 • Milicia Nacional

  Milicia Nacional
  Organització de ciutadans armats que tenien el propósit de mantindre el ordre public i defender el règim constitucional.
 • Tornada de Ferran a Espanya

  Tornada de Ferran a Espanya
  Tras firmar el Tractat de Valençay, Ferran torna a Espanya
 • Manifest dels Perses

  Manifest dels Perses
  Restitució de la plena sobirania nacional quitant la Constitució de 1812 i tornant a l’Antic Régim.
 • Pronunciament de 1815

  Pronunciament de 1815
  Aquest pronunciamnent es liderat per Porlier militar espanyol pertanyent a una important familia establerta a la América espanyola.
 • Pronunciament de 1817

  Pronunciament de 1817
  El pronunciament de Torrijos va ser encapçalat per el general i polític liberal José María Torrijos
 • Pronunciament del General Riego

  Pronunciament del General Riego
  El rei ha de jurar la Constitució de Cadis
 • Arribada dels Cent Mil fills de Sant Lluis

  Arribada dels Cent Mil fills de Sant Lluis
  Possant començament a la década ominosa.
 • Tornada a l'Absolutisme

  Tornada a l'Absolutisme
  La Santa Aliança va enviar els Cent Mil fills de Sant Lluis per a tornar a restaure l'Absolutisme.
 • Fin del trienni liberal

  Fin del trienni liberal
  Ferran VII dissol les Corts, abolix la Constitució i restableix la monarquía absoluta.
 • Guerra del Malcontents

  Guerra del Malcontents
  Levantament ultraabsolutista que es va desenvolupar entre març i octobre de 1827 a Catalunya, i en menor mesura, a Valencia, Aragón, Pais Vasc i Andalucía.
 • Naixement d'Isabel

  Naixement d'Isabel
  El rei proclama la Pragmàtica Sanció per a que la seua filla puga reinar.