Eix cronològic revolució industrial

 • Telescopi

  Telescopi
  Inventor: Galileo Galilei
  Sector productiu: investigació
  Funció: eina que els astrònoms usen per veure objectes llunyans.
 • Microscopi

  Microscopi
  Inventor: Zacharias Janssen
  Sector productiu: investigació, sanitat
  Funció: una eina que permet observar objectes, que són massa petits per ser observats a primera vista.
 • Sembradora

  Sembradora
  Inventor: Jethro Tull.
  Sector productiu: agricultura
  Funció: permetia sembrar les llavors en fileres i de forma ràpida, a més de poder enterrar-les a més profunditat.
 • Telègraf

  Telègraf
  Inventor: Morse
  Sector productiu: Comunicació
  Funció: Empra senyals elèctrics per a la transmissió de missatges de text codificats, com el codi Morse, mitjançant línies amb fil o comunicacions de ràdio.
 • Maquina de cosir

  Maquina de cosir
  Inventor. Singer
  Sector productiu: Tèxtil
  Funció: Cosir tela i altres materials amb fil amb més precisió i rapidesa.
 • Rails d'acer

  Rails d'acer
  Inventor: Robert Forester Mushet
  Sector productiu: Mineria
  Funció: sustentació i el guiat dels trens
 • Dinamita

  Dinamita
  Inventor: Alfred Nobel
  Sector productiu: Mineria
  Funció: Era usat en les demolicions i la mineria.
 • Frigorific

  Frigorific
  Inventor: Charles Tellier
  Sector productiu: Alimentari
  Funció: Poder transportar aliments refrigerats.
 • Telèfon

  Telèfon
  Inventor: Meucci i patentat per Bell el 1876
  Sector productiu: Comunicació
  Funció: Podia transmetre senyals acústics a distància per mitjà de senyals elèctrics.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  Inventor: Sholes, Glidden i Samuel W.
  Sector productiu: Comunicació
  Funció: Al premer un conjunt de tecles imprimir caràcters en un paper.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Inventor: Edison
  Sector productiu: Comunicació
  Funció: Repetia el mateix so una i altra vegada.
 • Bombeta

  Bombeta
  Inventor. Thomas Edison
  Sector productiu: Electricitat
  Funció: Il·luminar els hogars i altres llocs.
 • Planxa elèctrica

  Planxa elèctrica
  Inventor: Seely
  Sector productiu: Téxtil
  Funció: Allisar la roba sense que quedin arrugues ni marques.
 • Cotxe

  Cotxe
  Inventor: Karl Benz
  Sector productu: Transport
  Funció: Permet el trasllat d'un lloc a un altre de persones, animals o qualsevol tipus d'objecte.
 • Bicicleta

  Bicicleta
  Inventor: Thomas Stevens
  Sector productiu: Transport
  Funció: Medi de transport revolucionari asequible per a tothom.
 • Tramvia

  Tramvia
  Inventor. Frank Sprague
  Sector productiu: Transport
  Funció: Medi de transport amb gran capacitat de persones que circula sobre rails.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Inventor: Germans Lumière
  Sector productiu: Audiovisual
  Funció: Filmar i projectar imatges amb moviment.
 • Avió

  Avió
  Inventor: Germans Wright
  Sector productiu: Transport
  Funció: Transportar a grups de persones o transportar mercaderies.
 • Automòbil

  Automòbil
  Inventor: Henry Ford
  Sector productiu: Transport
  Funció: Poder transportar qualsevol objecte o persona a qualsevol lloc.
 • Ràdio

  Ràdio
  Inventor: Marconi
  Sector productiu: Comunicació
  Funció: Poder transmetre informació a través de l'aire en ones electromagnètiques.
 • Treball en cadena

  Treball en cadena
  Inventor: Ramsom
  Sector productiu: maquinisme i sistema fabril
  Funció: una tècnica de producció en què els treballadors realitzen una tasca específica i passen el producte al següent treballador.