EIX CRONÒLOGIC LITERARI

Timeline created by joanfc8
In History
 • 1138

  Guillem de Berguedà

  Primer autor de la poesia trobadoresca catalana, al que se li atribueixen 31 obres, les mes destacadles són un plany al Marqués Mataplana i sirventesos a Pere de Berga
 • 1175

  Comtessa de Dia

  El ses nom real és Beatriu de Dia, que pertanyia a la nobleza medieval, destacada per ser unes poques autores de la poesia trobadoresca. En quant a les seves obres destaca "Esta ai grey cossirier", poema escritas al 1200 que pertany a la "canço" trobadoresca, el seu tema principal és l'amor cortés.
 • 1188

  Gillem de Cabestany

  Va ser un trobador especialment famós per la seva vida literària, tot i que no es coneixen gaires detalls contrastables de la seva vida real.
  Entre les seves obres destaquen "Lo dos cossir", una canço trobadoresca.
 • 1208

  Jaume I Conqueridor

  La crónica de Jaume I o El Llibres dels fets és la primera de les 4 cròniques impulsada per la conquesta de Mallorca. Va ser dicatade del propio rei i escrita pels seus escrivans, apuesta és una memoria d'aquest.
 • 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle xiii. És conegut per la seva extensa obra escrita, redactada en català, occità, llatí i àrab. La obra que destacarem "el LLibres de les maravilles", escrit al 1287 amb intenció missional i didàctica. El podem atribuir a la literatura religiosa. La blanquerna, novel.la que reflecteix la vida medieval. I el Cant de Ramon, una obra autobiográfica.
 • 1259

  Cerverí de Girona

  Trobador, anomenat realment Guillem de Cervera,que va vire durant els regnats dels reis Jaume I i Pere II, on percebia salari com a joglar. D’ell es conserva la producció més extensa de tota la literatura trobadoresca: 119 composicions vàries. La mayoría de les seves obres tenen una finalitat moralitzadora.
 • 1265

  Ramon Muntaner

  Va ser un militar, administrador, polític i cronista català, ciutadà de València i ciutadà de Mallorca. Eminentment conegut per ser el redactor d'una de les quatre grans cròniques, la Crònica de Ramon Muntaner (escrita entre els anos 1325 i 1328). Caracterizada per ser la més llarga i er narrar l'engendrament de Jaume I fins la coronación d'Alfons IV.
 • 1282

  Bernat Desclot

  Va ser un historiador conegut per haver escrit una de Les quatre grans Cròniques, el Llibre del rei en Pere d'Aragó e dels seus antecessors passats, coneguda com la Crònica de Bernat Desclot, que va ser començada a ser escrita a l'any 1282
 • 1319

  Pere III el Cermoniós

  Va ser sobirà de la Corona d'Aragó amb els títols de rei d'Aragó, de València, de Sardenya i comte de Barcelona. Més tard va ser també rei de Mallorca, duc d'Atenes i de Neopàtria i finalment comte d'Empúries. La seva crònica és la derrera de les 4. Caracterizada per la ausència de escenes violentes i batalles, és destaquen les cerimonies.
 • 1330

  Francesc Eiximenis

  Va probablement un dels autors catalans medievals més llegits, copiats, publicats i traduïts. Entre les seves obres destaquen "Lo cristià", obra que poden probar dins la literatura religiosa i moralitzadora.
 • 1340

  Bernat Metge

  Va ser un escriptor, traductor i primer representant de l'humanisme a les lletres catalanes. Era secretari de la Cancelleria Real i escrivà de Joan I. La seva obra més destacada és "Lo somni", considerada la primera manifestació de prosa humanística, la va escriture a l' any 1399 amb l'objectiu de defensar la seua inocència.
 • 1350

  Vicent Ferrer

  Va ser un dominic valencià que recorregué mig Europa predicant la seua moral i visió del cristianisme. Destacar els seus"sermons"
 • 1355

  Anselm Turmeda

  De qui destaquem la seva obra satírica "La disputa de l'ase".
 • 1400

  Ausiàs March

  Va ser un dels poetes més importants del Segle d'Or valencià.
  Destacam el seu paper en la poesia, ja que es un dels autors més influents. Del qual s'han conserva 128 poemes dels que parla d'amor, mort, morals i espirituals.
 • 1400

  Jaume Roig

  Autor de la poesia medieval satírica, del qual destaquem "L'Espill", de la qual destaquem la seva misoginia.
 • 1410

  Joanot Martorell

  Va ser un escriptor medieval valencià, conegut per haver escrit el Tirant lo Blanc, la seua obra més coneguda i considerada la primera novel·la moderna d'Europa.
 • 1430

  Sor Isabel de Villena

  Va ser una religiosa i escriptora valenciana protofeminista del segle XV. De la qual destacam "Vita Christi".
 • 1435

  Curial e Güelfa

  Novel.la caballeresca de la qual no se sap quin és el seu autor.
  La seva temática principal és l'amor i la guerra.
 • 1480

  J.Ferrandis d'Herèdia

  Autor català més destacat del teatre renaixentista.
 • 1506

  Pere Serafí

  Va ser un poeta i pintor català renaixentista.
 • 1510

  Cristòfor Despuig

  Autor renaixentista, el qual podem situar dins la narrativa.
  Del qual podem destacar "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa"
 • 1579

  Francesc Vicent Garcia

  Va ser un poeta i eclesiàstic català.
  És el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca.
  La seva obra més destacada és "les Dècimes d'un galan a les llàgrimes d'una dama"
 • Francesc Fontanella

  Va ser l'escriptor més ambiciós del Barroc català, destacat en la poesia i el teatre.
 • Joan Ramis i Ramis

  Va ser un escriptor i historiador neoclassic menorrquí, del qual podem destacar "Lucrèsia"
 • Jacint Verdaguer

  És una de les grans figures de la Catalunya moderna. Poeta romàntic, adscrit a la generació de la Restauració de 1874. Podem destacar entre les seves obres "L'Atlàntida" i "Canigó", obres que pertanyen a la renaixença.
 • Àngel Guimerà

  És un dels autors més influents del teatre de la Renaixença, entre les seves obres destacam "Terra Baixa" i "Mar i Cel", dues obres dramàtiques.
 • Narcís Oller

  Va ser un escriptor català que va cultivar el realisme i el naturalisme, però va acabar adaptant-se al modernisme de l'època, tot i així va acabant sent un dels escriptors més reconeguts del segle XIX.
  Les seves obres més destacadles són "La bojeria" i "La fiebre de l'or".
  El que més destacam d'ell es la narrativa de la Renaixença.
 • Period:
  276
  to
  1492

  EDAT MITJANA

 • Period:
  1101
  to
  1300

  Poesia trobadoresca

  És un gènere literari que compren totes les composicions poètiques dels trobadors entre els segles XII i XIII que es conreà sobretot als territoris occitans i catalans. L'èxit d'aquesta també influeix algunes regions veïnes propagant-se fins a la península Itàlica i a Galícia. És poesia popular que reflectia els ideals de la societat feudal: guerra, honor i amor(amor cortés). Era poesia escoltada i recitada per trobadors i joglars que era composta pels trobadors
 • Period:
  1201
  to
  1400

  La narrativa histórica: les cròniques

  Les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere III el Ceremoniós són obres escritas en catala durant els segles XIII I XIV amb una finalitat didàctica i nacionalitzadora on tenen per protagonistas els reís de l'época.
 • Period:
  1201
  to
  1500

  Literatura religiosa i moralitzadora

  Les obres d'aquest gènere intenten donar resposta ala crísis religiosa que hi ha a tot Europa durant els segles XIII I XIV, on es praten recuperar els valors del cristianisme i fer net el seu nom
 • Period:
  1300
  to

  Renaixament

  Moviment cultural que dona inici a l'Edat Moderna i en el què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa entre els segles XIV I XVI. A la literatura catalana va comenzar aquest moviment per l'influencia italiana.
 • Period:
  1301
  to

  Narrativa humanista

  L’humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle XIV, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI. Caracteritzat per el progrés humà i la defensa de la intel.ligència, la raó i coneixement. A la literatura catalana podem destacar Bernat Metge, autor humanista per excelència.
 • Period:
  1401
  to
  1500

  Novel.la cavalleresca

  Gènere narratif que appareil a Europa al segle XIV i que van ser novel·les que reflectien situacions reals d’aquella època. Provenen dels llibres de cavalleries, el que el diferencia d'aquest principalment és la versemlança, que està absent als llibres de cavalleries.pretenien reflectir el món real dels cavallers de l'època. És per això que els personatges són més humans i les situacions, que tenen lloc en ambients històrics i geogràfics més propers.
 • Period:
  1453
  to

  EDAT MODERNA

 • Period: to

  Barroc

  Època de la cultura europea, i de les terres de colonització europea, tradicionalment caracteritzada per l’estil artístic barroc; comprèn des de la fi del segle XVI fins al començament del segle XVIII. En quant a la literatura catalana podem destacar a Francesc Vicent Garcia i Francesc Fonantella.
 • Period: to

  Decadència

  És el període comprès entre la fi de l’edat mitjana i la Renaixença, el qual es caracteritza per una notable minva en l’ús literari del català i per la mediocritat estètica de les obres que s’hi produïren. Es pot dir que és el contrari del segle d'Or de la literatura catalana.
 • Period: to

  Il.lustració

  és un corrent filosòfic, polític i social europeu que va aparèixer al Regne de França, al Regne Unit i a Alemanya a finals el Segle XVII. Després es va estendre, amb empremta francesa, a altres parts d'Occident durant el segle XVIII, anomenat el segle de les llums. Es basa amb la raó i en podem destacar personatges com Montesquieu i Voltaire.
 • Period: to

  Neoclassicisme

  És un estil artístic inspirat en l'art clàssic i desenvolupat durant el segle xviii i principis del XIX, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó. S'adopta un llenguatge artístic clar i ordenat. Podem destacar un autor en la literatura catalana que és Joan Ramis i Ramis.
 • Period: to

  Edat Contemporània

 • Period: to

  Romanticisme

  Moviment artístic i espiritual que, els darrers anys del s. XVIII i durant el s. XIX, s’estengué per tot Europa i determinà un renovament profund sobretot en la literatura, però també en qualsevol altra manifestació de l’art i de la vida. Caracteritzat pel seu caráter revolucionari i treinador.
 • Period: to

  Renaixença

  És el el procés de recuperació de la llengua i la literatura catalanes portat a terme sobretot a partir de la segona meitat del s. XIX.