eix cronològic

 • Period: 1101 to 1500

  LITERATURA MEDIEVAL ( S.XII - S.XV )

 • 1110

  Poesia Trobadoresca

  La poesia trobadoresca (trobadoresca, originalment) és el conjunt de les composicions musicals i poètiques que van néixer al segle XII al Llenguadoc, un territori situat a nord de la Corona d'Aragó i al sud de França.
  La poesia trobadoresca era interpretada pel mateix trobador o per un joglar.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Obra: La cançó d’amor cortès
  Autor: Guillem de Cabestany
 • 1120

  Literatura Religiosa

  Durant la major part de l'època, el tema principal de les obres era religiós. La literatura d'aquesta època solia ser oral i teocèntrica, és a dir, que tot gira al voltant de Déu.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: San Juan de la Cruz (1542-1591)
  Obra: Cántico espiritual
 • 1130

  Narrativa Històrica

  Una novel·la històrica era la que, se sentia com una obra de ficció, recreava un període històric preferentment llunyà i en la qual formaven part de l'acció personatges i esdeveniments no ficticis.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Robert Graves
  Obra: La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa.
 • 1310

  Poesia

  La poesia és un gènere literari considerat com una manifestació de la bellesa o del sentiment estètic per mitjà de la paraula, en vers o en prosa.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Gustavo Adolfo Bécquer.
  Obra: Veinte poemas de amor
 • 1410

  Narrativa humanista

  En la narrativa humanista es considera l'home el centre de totes les coses.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  L'autor humanista català més important va ser Bernat Metge, autor de Lo somni.
 • 1420

  Novel·la cavalleresca

  La novel·la cavalleresca apareix en un moment en què la vida real està plena de cavallers i, com que vol reproduir la realitat, es preocupa sobretot per ser versemblant, és a dir, per ser creïble a qualsevol persona que llegeixi (o escolti com llegeixen) un llibre d'aquest tipus.
  El fet que les novel·les cavalleresques vulguin assemblar-se a la realitat les farà elogiables.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Obra: Don Quijote de la Mancha
  Autor: Miguel de Cervantes
 • Period: 1501 to

  LITERATURA MODERNA ( S.XVI - S.XVIII )

 • 1510

  Renaixement

  Durant el Renaixement tot gira al voltant de l'ésser humà, que aconseguirà la seva felicitat a través del pensament, el coneixement i l'art. L'ideal de persona del Renaixement és aquell individu polifacètic i universal, que coneix i domina coneixement.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Petrarca
  Obra: La Reina de les Fades
 • Barroc

  La literatura barroca és un estil literari europeu que es va desenvolupar durant el segle xvii. Es caracteritza pel triomf de l'ornamentació, els jocs de paraules, la recerca de l'emoció i el plaer estètic i un auge en la creativitat dels països europeus. A diferència del Renaixement, el Barroc es caracteritza per la idea del desengany i pel pessimisme.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Pedro Calderón de la Barca
  Obra: Las meninas
 • Neoclassicisme

  Tenia com a base la renovació dels valors filosòfics i estètics de l'Antiguitat Clàssica i el culte a la raó, interpretats com a models per a la construcció de la modernitat.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Gaspar Melchor de Jovellanos
  Obra: El delincuente honrado
 • Period: to

  LITERATURA CONTEMPORÀNIA ( S.XIX - XXI )

 • Romanticisme i realisme

  En el romanticisme senten insatisfacció davant la realitat. Intenten transformar-la en un idealisme poètic i estètic (realitat interior). Es mostren actituds d'enyorança, melancolia i dolor.
  El realisme es relaciona amb aquestes característiques: el positivisme, que es basa en l'experiència i en el determinisme, que es basa en que la conducta dels humans està condicionada per una cadena de causes i conseqüències.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Obra: Los Miserables
  Autor: Víctor Hugo
 • Period: to

  Modernisme

  Les seves característiques principals són l'afany per la musicalitat, la presència de la natura i d'al·lusions als sentits, i la recerca de la bellesa perfecta, sobretot en l'àmbit formal, per fugir d'una realitat hostil. L'artista es considera un bohemi que viu la veritable existència, la del plaer i la bellesa, lluny de les obligacions quotidianes.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Joan Maragall
  Obra: Elogi de la paraula
 • Noucentisme (post guerra)

  La seva ideologia es basa en els valors de la raó, la precisió, la serenitat, l'ordre, la mesura, la claredat... També feia certa ostentació d'elitisme intel·lectual. Rebutjaven els corrents culturals precedents, com ara el modernisme o el romanticisme, perquè aquests exaltaven els sentiments extrems i el trencament de les normes, així com els apassionava el món medieval.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Juan Zaragüeta Bengoechea
  Obra: Estudios filosoficos
 • Avantguardisme (post guerra)

  Es caracteritza pel rebuig de la tradició cultural burgesa, la destrucció de l'art tradicional, la recerca de noves formes expressives, plantejaments innovadors que revolucionen l'art, inconformisme social, incorporació tècnica de la modernitat i de la màquina a la creació artística i l'ús de les idees freudianes.
  Exemples d'autors i obres d'aquest gènere:
  Autor: Josep Vicenç Foix
  Obra: On he deixat les claus