EIX CRONOLÒGIC

 • Dinamo industrial

  Dinamo industrial
  Va ser el primer generador elèctric per un ús industrial. Va millorar el funcionament de les indústries, ja que el funcionament de les màquines i això va estalviar diners, temps i va millorar la producció. Va ser creada per Zénobe Théophile Gramme.
 • Telègraf

  Telègraf
  És un sistema de comunicació que permet transmetre amb rapidesa i amb distància els missatges. Va millorar la comunicació a distància va ser creada per Samuel Morse.
 • Màquina de cosir

  Màquina de cosir
  La màquina de cosir va influir en la forma de perfeccionar les peces de roba canviant les relacions de producció que incrementa en el sistema productiu domèstic. Va ser creada per Barthelemy Thimonnier.
 • Telèfon

  Telèfon
  És un invent que transmet paraules a distància per un conjunt de cables i electricitat. Va millorar la comunicació a distància i va permetre tenir una possibilitat de connexió entre les persones. Va ser creat per Alexander Graham Bell.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  És una màquina que permet a la persona que està escrivint, escribir un text amb rapidesa i amb molta precisió. Gràcies a aquest invent, es va poder permetre suplantar als copistes i li va donar un caràcter més oficial en els textos de caràcter polític i comercials. Va ser creada per Christopher Sholes.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  El fonògraf va ser un invent creat per Thomas Alva Edison, que va permetre gravar i reproduir sons a través de cilindres de cartó. Aquest invent va permetre determinar la freqüència d'un to musical per estudiar el so.
 • Bombeta

  Bombeta
  La bombeta va ser creada per el químic Sir Joseph Wilson Swan a l'any 1879. La bombeta va permetre tindre una proporcionada quantitat de llum en un espai tancat. Aquest invent va proporcinar certa tranquilitat als carrers quan arribava la nit. També va millorar la seguretat a les nostres cases tenint aquesta petita part de llum.
 • Planxa elèctrica

  Planxa elèctrica
  El 1882 Henry Seely, va inventar una màquina, que va permetre allisar la roba traient-li les arrugues i les marques evitant que transmetin malalties infeccioses.
 • Automòbil

  Automòbil
  El 1885 va aparèixer un dels invents més importants creat per Carl Benz. Aquest invent va permet estalviar temps movent d'un costat a l'altre sense problemes. No només va millorar la facilitat de moviment sinó que també va millorar la independència de moure't tu sol i la comoditat.
 • Bicicleta

  Bicicleta
  La bicicleta va ser un mitjà de transport creat per Pierre Lallament, que va permetre l'augment del contacte social, democràcia de la mobilitat, menys estrès, augment de la velocitat comercial...
 • Tramvia

  Tramvia
  El primer tramvia va ser creat per Jhon Outram. Aquest invent va provocar la innovació de tracció elèctrica, la multiplicació de les línies i l'increment dels nombres dels passatgers.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  El cinematògraf va tenir un gran impacte en la societat, perquè va poder ajudar a resoldre conflictes, a canviar actituds, a desenvolupar la creativitat, a millorar la comunicació... Va ser creada pels germans Lumière.
 • Ràdio

  Ràdio
  La ràdio va ser creada per Guillermo Marconi l'any 1906. Aquest invent va provocar la unió de la gent per poder escoltar música o la reproducció d'alguna cadena com les retransmissions esportives. La ràdio va augmentar el nivell de cultura general d'una manera més sòlida.