Atom ver 1

EIX CRONOLÒGIC DELS MODELS ATÒMICS (totes les fotos han estat tretes del google fotos)

 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ
  L'electró el va descobrir John Thompson utilitzant camps elèctrics i magnètics, això li va permetre trobar la relació entre la càrrega i la massa de l'electró.
 • MODEL ATÒMIC DE THOMSON

  MODEL ATÒMIC DE THOMSON
  El model atòmic de Thomson és un model d'àtom que va proposar a l'any 1904 per descriure l'estructura dels àtoms arrel del seu descobriment de l'electró. Thomson suposà que l'àtom consistia en una esfera de material amb càrrega positiva, la qual tenia al seu interior electrons els quals pensava que es distribuïen uniformament al voltant de l'àtom.
  Thomosn va investigar si podrien estar separades les càrregas negatives dels rajos catòdics utilitzant camps magnètics.
 • MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un nou model atòmic, ja que el model de Thomson no demostrava els resultats que havia trobat en el seu famós experiment. En l'experiment de Rutherford es va col·locar una làmina fina d'or i s'hi van posar partícules Alfa provinents d'una font radioactiva. Ell esperava que les partícules Alfa passarien sense perdre's per la làmina sense que les càrregues positives dels àtoms ho impedissin.
 • MODEL ATÒMIC DE BOHR

  MODEL ATÒMIC DE BOHR
  El model atòmic de Bohr el va crear Niels Bohr, físic danés l'any 1913. Aquest, era una versió millorada del model de Rutherford ja que el de Bohr podia explicar els espectres d'absorció i emissió dels àtoms cosa que l'altre no resolia. El model explica que els electrons giren al volant del nucli i cadascun d'ells tenen òrbites determinades i corresponen a un nivell energètic concret. Aquest també assegura que a l'electró només li és possible canviar d'òrbita si absorbeix o emet energia.
 • TEORIA DE LA RELATIVITAT

  TEORIA DE LA RELATIVITAT
  La teoria de la relativitat es refereix a les teories que va portar a terme Albert Einstein entre 1905 (teoria de la relativitat espacial) i 1916 (teoria de la relativitat general).
 • DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ
  El protó va ésser descobert per Ernest Rutherford a finals de la primera guerra mundial. El va descobrir per mitjà d'un experiment que va dur a terme, consistia en bombardejar àtoms amb nitrogen amb partícules alfa. Hi va apreciar una aparició d'una radiació que va anomenar protó.
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  El postiró el va descobrir Paul Adrien Maurice Dirac enginyer matemàtic, professor britanicosuís i Premi Novel de la Física l'any 1933. El positró és l'antiparticula del electró, al ser una antiparícula la seva càrrega i energia és en contra de l'altra, així que en comptes de tenir càrrega negativa té carrega positiva però la seva massa en repós és la mateixa que la de l'electró. Si es troben entre ells s'aniquilen emetent fotons ultraenergètics (raigs gamma).
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  El va descobrir James Chadwik, quan estava a la Universitat de Cambridge. Va veure que la teoria prèvia era insostenible i va fer la hipòtesis de que el que hi havia era una radiació de partícules sense càrrega. Amb una massa semblant a la del protó i va fer una sèrie d'experiments per verificar la seva proposta. Va resultar ésser certa.
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  El CERN (Organització Europea per a la Recerca Nuclear) es va formar el 1954. És una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules.El CERN és avui en dia un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants del món.
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ
  El descobriment del neutrí el va portar a terme Clyde Colewan i Frederick Reines. Primer es pensava que els neutrins no tenien massa però finalment es va veure que oscil·laven i que era degut a que tenien una massa.
 • DESCOBRIMENT DELS QUARKS

  DESCOBRIMENT DELS QUARKS
  Els quarks van ésser descoberts pel SLAC (National Accelerator Laboratory). Hi van haver dues teories anteriorment proposades per Murray Gell-Mann i per George Zweig però va ser finalment l'SLAC qui va portar a terme els deguts experiments per poder-ne aclarir la seva descoberta.
 • POSADA EN FUNCIONAMENT L'LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT L'LHC
  L'LHC és l'accelerador de partícules més gran del món, després de 2 anys de treball de l'accelerador la comunitat científica de l'LHC l'ha tornat a posar en marxa i inicia un nou període de presa de dades. Una segona ronda de vida per a l’LHC, on operarà a una energia sense precedents de 6,5 TeV per feix, gairebé el doble de l’anterior temporada.