EIX CRONOLÒGIC DELS MODELS ATÒMICS - Laura Llandrich Trias 4tA

Timeline created by laurallandrich
 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ
  Joseph John Thomson mentre estudiava el comportament de corrents elèctrics dins un tub on s’havia creat el buit (els tubs catòdics). Va demostrar, que el raig que es generava dins el tub estava format per partícules i que estaven carregades elèctricament. Perquè el raig quan si aplicaven camps magnètics, es desviava. I aquesta va ser la manera, amb la qual Thomson va descobrir l’electró.
 • MODEL ATÒMIC DE THOMSON

  MODEL ATÒMIC DE THOMSON
  El model atòmic de Thomson explicava que la matèria era neutra, ja que en els àtoms la càrrega positiva estava neutralitzada per la negativa. En definitiva, segons Thomson l’àtom era una esfera de matèria amb càrrega positiva a l’interior de la qual se situaven, els electrons amb càrregues negatives.
 • DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ
  Ernest Rutherford per consolidar el descobriment del protó va utilitzar les emissions radioactives del radi, que anteriorment havia descobert Marie Curie i també els va estudiar Eugen Goldstein l'any 1886.
  En fer impactar les emissions, va descobrir que les partícules que no travessaven la placa ho feien en dos angles diferents i va treure la conclusió que hi havia una partícula carregada positivament, els protons.
 • MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD
  Segons el seu model, la càrrega positiva amb la major part de la massa de l’àtom es troben en un volum al centre de l’àtom (el nucli) i els electrons orbiten al voltant amb l’atracció electroestàtica.
  Per demostrar-ho va bombardejar partícules alfa de càrrega positiva contra una làmina d’or i va observar com es desviaven i actuaven, d’aquesta manera podia explicar que la majoria de les partícules alfa poguessin travessar la làmina d’or però que poques es desviessin en angles grans.
 • MODEL ATÒMIC DE BOHR

  MODEL ATÒMIC DE BOHR
  Aquest model atòmic consistia en explicar les contradiccions del model atòmic de Rutherford.
  Segons Bohr, els electrons no rodejaven el seu nucli de manera desorganitzada sinó amb unes òrbites circulars que determinaven diferents nivells d’energia. I com més lluny es trobava el nivell més energia tindria l’electró que s’hi trobés. En el nucli es concentrava tota l’energia positiva i la massa. També afirmava que els electrons podien canviar d’òrbites circulars i que podien arribar a emetre llum.
 • PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT

  PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT
  Albert Einstein el 25 de novembre de 1915 va presentar a la revista científica “Annalen der Physik” i que anteriorment havia presentat a l’Acadèmia Prussiana de les Ciències de Berlín, un article revolucionari. La formulació definitiva de la “Teoria de la relativitat” que investigava des del 1905, quan va fer una primera publicació. Aquesta teoria planteja l’univers com un tot absolut finit però, al mateix temps limitat que acumula matèria i energia. Presentada amb la fórmula E=mc2.
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  James Chadwick va bombardejar una làmina de beril·li amb partícules positives i així va poder observar que emetien una radiació amb molta energia. Finalment, va poder demostrar que aquesta radiació estava formada per unes altres partícules que són elèctricament neutres, que són els neutrons i tenen la massa una mica més gran que la dels protons.
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  Aquesta partícula va ser predita per Paul Dirac el 1928, però el seu descobriment es va consolidar el 1932 per l’estatunidenc Carl David Anderson. El seu descobriment el va fer quan va fotografiar unes empremtes dels raigs còsmics en una càmera de boira. I d’aquesta manera va descobrir l’existència del positró, l’antipartícula de l’electró.
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  El CERN – (Organització Europea per a la Recerca Nuclear), el seu nom original en francès, “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”, va ser fundat el 1954 per 12 països europeus i actualment té 20 estats membres. A part d’aquests estats membres hi ha 35 països no membres que participen en els projectes instal·lats al CERN.
  El CERN, és una institució que es dedica a realitzar recerques internacionals en física de partícules i en física d'alta energia.
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ
  El 1930 Wolfgang Pauli va proposar la possible existència d’una partícula neutra, el neutrí. Però, no va ser fins 23 anys més tard que el 1956 Frederick Reines i Clyde Lorrain Cowan van fer el descobriment del neutrí a través de bombardejar aigua pura amb un feix de 10 elevat a la 18, neutrons per segon. Van així determinar la seva existència amb l’emissió que es produïa seguidament, de fotons. I aquest experiment que van fer es denomina, experiment del neutrí.
 • DESCOBRIMENTS DELS QUARKS

  DESCOBRIMENTS DELS QUARKS
  Els quarks van ser descoberts l’any 1968 per l’SLAC National Accelerator Laboratory . Quatre anys abans, el 1964 Murray Gell-Mann i George Zweig ja havien començat a trobar teories sobre la seva existència, però no va ser fins a l’any 1968 que es va confirmar el seu descobriment.
  Els quarks són un tipus de partícules subatòmiques elementals i les seves interaccions constitueixen la matèria dels nuclis atòmics. A més són les partícules que formen els protons i els neutrons i altres partícules.
 • POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC
  L’LHC és el Gran Col·lisionador d’Hadrons (GCH) i en anglès “Large Hadron Collider”. És un accelerador de partícules construït pel CERN. I la seva funció és col·lidir feixos d’hadrons, és a dir protons i nuclis pesants de plom. Està situat entre les fronteres de França i Suïssa al nord-est de Ginebra i consta d’un túnel de 27 km de circumferència.