Eix cronològic de la literatura catalana

 • Period: Jan 1, 1100 to Dec 31, 1494

  Literatura medieval

  -La poesía trobadoresca (XII-XIII)
  -La literatura religiosa i moralitzant (XIII-XIV)
  -La narrativa històrica: Les Cròniques (XIII-XIV)
  -La literatura humanista (XIV-XV)
  -La novel·la cavelleresca (XV)
  -La poesia medieval (XV)
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1195

  La poesía trobadoresca

  És lírica culta, el que es va anomenar poesía, i s’escrivia en llengua romànica. Es reflectia els ideals de la societat feudal, els temes principals eren la guerra, l’honor i l’amor. La recitaven trobadors i joglars en trobades que organitzaven.
 • Period: Jan 1, 1200 to Jan 1, 1300

  La narrativa històrica: Les Cròniques

  Una crònica és un tipus de narrativa històrica que explica fets importants del passat.
  Les cròniques comencen quan les gestes, croades i altres textos d’aquest estil que s’escrivien en llatí, es van començar a escriure en català.
  Hi ha quatre cròniques que destaquen, escrites en català, a final del s.XIII i durant el s.XIV, amb la finalitat de deixar constància uns fets, en molts casos viscuts pels mateixos autors.
 • Period: Jan 1, 1206 to Jan 1, 1295

  La literatura religiosa i moralitzant

  La literatura religiosa va aparèixer en un moment de crisi en l’Edat Mitjana, sobretot crisi religiosa degut a la divisió d’aquesta.
  Aquest moviment el va promoure l'Església, i tenia com a objectiu adoctrinar el poble, predicar els principis del cristianisme i defensar-los, i donar una formació moral per fer que el poble es comportés bé.
 • Jan 1, 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  El seu nom era Raymundus Lullius, va néixer al 1232 i va morir al 1316.
  Va ser escriptor, filòsof, místic, professor, ente altres coses. Ell va escriure un total de 256 llibres que mantenen temes bastant diverses, redactada en català, occità llatí i àrab.
 • Period: Jan 1, 1306 to Jan 1, 1395

  La literatura humanista

  La principal característica de l’humanisme, era l’antropocentrisme en comptes del teocentrisme, ja no era Déu, el centre de l’univers, sinó l’home. A partir de l’humanisme se li donava més importància a la raó, i es tenien més en compte altres coses. També es va recuperar el llatí.
  L’autor humanista més important va ser Bernat Metge.
 • Period: Jan 2, 1400 to Jan 1, 1499

  La poesia medieval

  La poesia medieval es va desenvolupar en el s.XV, un període de transició entre l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna. Va ser la continuació de la poesia o lírica trovadoresca, però més culte, ja no escrita només per joglars i trobadors. Els temes principals eren la fortuna, la mort i l’amor.
  L’autor més reconegut d’aquest estil va ser Ausiàs March.
 • Period: Jan 2, 1406 to Jan 1, 1495

  La novel·la cavelleresca

  La novel·la cavalleresca, es basava en el model de les cròniques, i eren l’evolució dels llibres de cavalleries, ja que tot i tractar els mateixos temes, aquestes novel·les eren més realistes, explicaven situacions reals de l’època. Això influeix en tot: els personatges, la manera d'actuar, parlar i la seva personalitat, i també els escenaris, més tancats i segurs, no tan l’aire lliure.
  L’obra més important és Tirant lo Blanc, del valencià Joanot Martorell.
 • Jan 1, 1450

  Ausiàs March

  Va ser un poeta i cavaller, que venia de família noble. Va nèixer el 1397 a València i va morir al mateix lloc el 3 de març de 1459. S’han conservat més de 120 poemes, i l’amor era un dels temes més important en la seva obra. Va ser el primer autor a escriure poesia culta en català, per això ha sigut tan important.
 • Period: Jan 2, 1506 to

  Renaixement

  Va començar a Italia i es va anar expandint per la resta d’Europa.
  Es basava en tornar a fer renéixer la literatura antiga, així com els clàssics grecollatins amb temes mitològics o poètics.
 • Period: Jan 1, 1510 to

  Literatura moderna

  -Renaixement (XVI)
  -Barroc (XVII)
  -Neoclassicisme (XVIII)
 • Period: to

  Barroc

  La literatura barroca és d’origen europeu, es caracteritza per l’ornamentació, els jocs de paraules i els sentiments que transmeten. També donava importància a l'estètica i reflexava les seves idees filosòfiques o els problemes de l'època.
 • Francesc Vicent Garcia

  Francesc Vicent Garcia
  Va néixer el 1579 a Saragossa , i va morir el 2 de setembre del 1623, a Catalunya. Va ser sacerdot i escriptor, en català. Va escriure tant poesia com teatre, i va inaugurar una escola literària.
 • Period: to

  Neoclassicisme

  La literatura neoclàssica reempren i els models grec i llatins, domina la raò, l’harmonia i la mesura, així com la il·lustració i la crítica.
  Com podem deduir les característiques del Neoclassicisme es contaposen a l'estètica del Barroc.
 • Joan Ramis

  Joan Ramis
  Joan Ramis i Ramis va néixer al 1746 i va morir al 1819, va néixer i morir al mateix lloc a Maó, Menorca. Va ser escriptor, historiador i advocat, una de les seves obres més conegudes va ser Lucrècia o Roma Lliure.
 • Period: to

  Romanticisme

  S’inicia a Alemania, principalment com a moviment literari però després passa a influir en totes les arts.
  Aquest dóna importància als sentiments, l’imaginació i els elements irracionals, així desestabilitza els valors artístics d’aquell moment. Els artistes d’aquest posen llibertat individual als textos romàntics.
 • Period: to

  Modernisme

  El modernisme neix per l'enfrontament entre artistes i la societat.
  És característic per buscar la bellesa perfecta, en l'àmbit formal, la presencia de la natura entre altres. Els artistes es consideraven bohemis, antimaterialistes, vitalistes i inconformistes.
 • Period: to

  Literatura contemporània

  -Romanticisme (XIX)
  -Modernisme (XIX-XX)
  -Noucentisme (XX)
  -Avantguardisme (XX)
  -Postguerra (XX)
 • Angel Guimera

  Angel Guimera
  Va néixer al 1845, a tenerife, i va morir al 1924. Té nombroses obres però algunes destaquen més com per exemple, Mar i Cel, que va ser un èxit així sent traduïda a diferents idiomes, és una de les obres més importants. La seva millor època va ser al s. XIX.
 • Víctor Català

  Víctor Català
  Caterina Albert i Paradís, amb el pseudònim de Víctor Català, que a part de ser escriptora va ser pintora, dibuixant i escultora, que va viure del 1869 al 1966. Va escriure en el modernisme i la posguerra. Les seves obres més important són Solitud i drames rurals, del mateix any, i ha guanyat numerosos premis, un dels jocs florals per Solitud.
 • Period: to

  Avantguardisme

  Va començar a principis del s.XX i no va durar massa.
  Es volia innovar, va ser un moviment literari que volia trencar amb tot el passat i els moviments anteriors, i no seguia els corrents tradicionals, amb la voluntat d’expressar el rebuig de l’ordre establert.
 • Period: to

  Noucentisme

  Va comença al 1906 i va acabar 1923, així sent un curt període . Es caracteritzava per la voluntat de renovació respecta la del segle passat, tant dels intel·lectual, o com els artistes. També es basava en els valors de mesura, ordre, precisió, raó, entre altres.
 • Period: to

  Postguerra

  El període de la literatura de posguerra va durar desde el 1939, al acabar la guerra, i el 1975, al morir Franco, tot el que va durar la dictadura. Durant la dictadura es va prohibir el català, entre altres formes de repressió als ciutadans i a la cultura catalana, i això es va veure reflectit en la literatura. Hi havia molta clandestinitat aleshores, a causa del règim autoritari.