Revolucion industrial

Eix cronològic de la 2ª fase de la Revolució Industrial.

 • Bicicleta

  Bicicleta
  És la primera bicicleta inventada per Karl Drais a l'any 1817. La draisiana es el nom de un vehicle de dues rodes disposades en linia recta el qual es fa avançar amb l'impuls del peu sobre el terra.
 • Ferrocarril

  Ferrocarril
  És el primer ferrocarril mogut per l'aplicació de la maquina de vapor inventat per Richard Trevithick a l'any 1803, però es construida per George Stephenson a l'any 1829. El ferrocarril es un vehicle constituït per diversos vagons arrossegats per una locomotora, que circula sobre rails.
 • Telègraf

  Telègraf
  És un aparell de comunicació per transmissió de missatges codificats inventat per Samuel Morse a l'any 1835.
 • Telèfon

  Telèfon
  És el primer telèfon inventat per Antonio Meucci a l'any 1854. El telèfon es un mitjà de comunicació que transmet la veu i el so a llarga distancia.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  És la primera màquina d'escriure inventada per Christopher Sholes, Carlos Glidden y Samuel W. Soulé a l'any 1872.
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  És el primer motor d'explosió inventat per Nicolaus Otto a l'any 1876. És un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  És el primer fonògraf inventat per Thomas Edison a l'any 1877. És un aparell per enregistrar i reproduir so mecànic.
 • Bombeta

  Bombeta
  És la primera bombeta inventada per Thomas Edison a l'any 1879. És una bombeta que produeix llum gracies a la corrent elèctrica.
 • Turbina de vapor

  Turbina de vapor
  És la primera turbina de vapor inventada per Charles Parsons a l'any 1884. És un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria.
 • Automòbil

  Automòbil
  És el primer vehicle inventat per Karl Benz a l'any 1885. És un vehicle per transportar persones o coses guiat per una persona.
 • Bobina de Tesla

  Bobina de Tesla
  És la primera bobina de Tesla inventada per Nikola Tesla a l'any 1891. És un circuit transformador de ressonància elèctrica.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  És el primer cinematògraf inventat per dos germans (Auguste Marie Louis Nicolas i Louis Jean Lumière) a l'any 1895. És una màquina que es capaç de filmar i projectar imatges en moviment.
 • Ràdio

  Ràdio
  És la primera radio inventada per Guillermo Marconi a l'any 1897. És un aparell portàtil que comunica.
 • Senyal transatlàntica

  Senyal transatlàntica
  És la primera senyal transatlàntica utilitzant codi Morse i telegrafia inalámbrica inventada per Guillermo Marconi a l'any 1901. És un cable submarí estès a través de l'oceà Atlàntic i utilitzat per a la comunicació telegràfica.
 • Avió

  Avió
  És el primer avió inventat per dos germans (Wilbur I Orville Wright) a l'any 1903. És un aeronau capaç de volar.