Eix cronologic de Física i Química

By Ule2006
 • Electró

  Electró
  Va ser descobert el 1897, descobert per Joseph John Thomson. És un partícula elemental elemental de càrrega negativa.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  Va ser un model proposat per Joseph John Thompson en el 1904, va descrtiure l'estructura dels àtoms amb el seu descobriment de l'electro.
 • Teoria de la relativitat especial

  Teoria de la relativitat especial
  Va ser teoritzadar per Albert Einstein al 1905 on va establir la relació entre l'espai i el temps.
 • Protó

  Protó
  Va ser descobert el 1911, per Ernest Rutherford, és una partícula elemental que està al nucli del àtom que té carga positiva.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Va ser un mòdel proposat per Ernest Rutherford al 1911, el mòdel atòmic de Thomson no podia explicar els resultats dels seus experiments. Va posar una làmina d'or i partícules alfa i una font radioactiva pensant que no és desviarien. Però ell va comprova que no podein atrevasa l'or.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  Va ser un model proposat per Niels Bohr en el 1913 que deia que l'atom estava format per un nucli atòmic mot petit que conté càrregar positiva i gairebé tota la massa de l'àtom.
 • Neutró

  Neutró
  Va ser descobert el 1920, per Ernest Rutherford, no té càrrega ni positiva ni negativa és neutre i està al nucli amb els protons.
 • Positró

  Positró
  Va ser descobert per Carl D. Anderson el 1928, és una partícula igual que l'electro però amb càrrega oposada. És la antipartícula de l'electro.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  El CERN va ser creat el 1954 en Ginebra, és una institució de recerca internacional en física de partícules, però s'espacialitzen més en accelaradors de partícules.
 • Neutrí

  Neutrí
  Va ser descoberta el 1956 per Clyde Cowan i Frederick Reines. No tenen càrrega elèctrica ni càrrega de color. És de la família de partícules fermiós i tenen una massa molt petita.
 • Quark

  Quark
  Va ser desobert el 1964, per George Zweig i Murray Gall·Mann, aquest element forma la matèria nuclear i certes partícules anomenades hadrones
 • Posada en funcionament LHC

  Posada en funcionament LHC
  Va ser construït pel CERN el 2008, aquesta màquina fa que les partícules s'accelerin i amb això fa que les partícules vagin quasi a la velocitat de la llum. Aquesta màquina fa 27 km de llargada.