EIX CRONOLÒGIC CATALÀ

 • Period: 476 to 1401

  LITERATURA MEDIEVAL

  Cridem literatura medieval a què es va desenvolupar a Occident entre els segles V i XV, entre la caiguda de l'Imperi romà d'Occident i la caiguda de l'Imperi bizantí, un període de mil anys entre l'antiguitat i l'Edat Moderna en el qual van evolucionar diferents pobles i cultures. Quan es parla de literatura medieval és per referir principalment a la literatura europea i de l'proper Orient, per la interacció de les cultures cristianes i islàmiques a Europa, sobretot a Espanya.
 • 1101

  POESIA TROBADORESCA (S.XII-XIII)

  POESIA TROBADORESCA (S.XII-XIII)
  La poesia trobadoresca és un gènere literari que va aparèixer per comprendre totes les composicions poètiques dels trobadors de la baixa edat mitjana, un dels trobadors més reconeguts és Guillem de Cabestany. La poesia dels trobadors sorgeix a sud de França a la fi de segle XI, afecta també Catalunya i el nord d'Itàlia. S'unifiquen notablement el model literari de cada territori i deixen d'importar les diferències entre el provençal, la llengua de la poesia trobadoresca, i el català.
 • 1230

  SERMONS RELIGIOSOS (S. XII - XV)

  SERMONS RELIGIOSOS (S. XII - XV)
  S'anomena sermó o homilia al gènere de l'oratòria que consisteix en un discurs de tema religiós, en general pronunciat durant el culte cristià. un sermó és una predicació que realitza un clergue cristià per ensenyar alguna cosa als fidels. Quan un sacerdot pronuncia un sermó, pretén brindar un ensenyament vinculada a la doctrina religiosa. En l'antiguitat, els sermons es compartien en llatí tot i que, amb el temps, van començar a desenvolupar-se en altres llengües.
 • 1325

  CRÒNIQUES HISTÒRIQUES (S. XIII - XV)

  CRÒNIQUES HISTÒRIQUES (S. XIII - XV)
  Una crònica és la narració d'un succés ocorregut en un temps determinat. Aquest gènere s'aproxima molt a la literatura, abans que es considerés un gènere periodístic va estar dins dels gèneres literaris, s'usava per narrar successos històrics seguint un ordre de temps. Ramon Muntaner fou un dels escriptors de cròniques catalanes, va ser conegut per "la crònica del Muntaner".
 • 1356

  POESIA (S. XIV - XV)

  POESIA (S. XIV - XV)
  La poesia és un gènere literari que es caracteritza per ser la més depurada manifestació, per mitjà de la paraula, dels sentiments, emocions i reflexions que pot expressar l'ésser humà al voltant de la bellesa, l'amor, la vida o la mort. Com a tal, pot estar composta tant en vers com en prosa. Un exemple d'un poeta català reconegut fou Pau de Bellviure.
 • 1372

  NOVEL·LA CAVALLERESCA (S. XIV - XV)

  NOVEL·LA CAVALLERESCA (S. XIV - XV)
  La novel·la cavalleresca és un gènere literari que es caracteritza per exaltar les aventures de cavallers que van dedicar les seves vides a lluitar per causes justes i guanyar els favors de la dama a la qual van lliurar el seu cor. Aquestes novel·les es caracteritzen per tenir una estructura oberta i flexible i per donar més importància als fets que als protagonistes.
 • 1401

  LITERATURA HUMANISTA (S. XV)

  LITERATURA HUMANISTA (S. XV)
  L'Humanisme és un corrent filosòfic, educativa i filològica europea estretament lligada al Renaixement, va trencar amb les tradicions escolàstiques medievals i exaltar les qualitats humanes, i per això va començar a donar sentit racional a la vida. És a dir, es posa èmfasi en la responsabilitat del mateix home per donar-li sentit a la seva vida, sense recórrer a l'existència d'un món transcendental o un déu. Com a conseqüència es considera a l'home com a centre i mesura de totes les coses.
 • Period: 1401 to

  LITERATURA MODERNA (S.XVI - XVIII)

  La literatura moderna abasta les manifestacions escrites amb certes característiques puntuals que s'han desenvolupat des del començament de l'Edat Contemporània fins als nostres dies, i no a la literatura que es va desenvolupar en l'Edat Moderna.
 • 1565

  RENAIXEMENT (S. XVI)

  RENAIXEMENT (S. XVI)
  El renaixement és una etapa de la història europea que abasta des del segle XIV fins a la primera meitat de segle XVI aproximadament. Va tenir el seu epicentre a Itàlia i des d'allà es va expandir a la resta de continent. Va ser un període marcat per la voluntat de reviure els valors de l'Antiguitat Clàssica. grecoromana.
 • BARROC (S. XVII)

  BARROC (S. XVII)
  Com barroc es denomina un període històric, artístic i cultural caracteritzat per una gran exuberància ornamental que es va manifestar en l'art, la literatura, la música i l'arquitectura abastant els segles XVII i XVIII. El barroc va sorgir a Itàlia estenent-se a la resta d'Europa i Amèrica.
 • NEOCLASSICISME (S. XVIII)

  NEOCLASSICISME (S. XVIII)
  El neoclassicisme va ser un moviment artístic i literari que va sorgir a mitjan segle XVIII i va abastar fins al segle XIX. Tenia com a base la renovació dels valors filosòfics i estètics de l'Antiguitat Clàssica i el culte a la raó, interpretats com a models per a la construcció de la modernitat.
 • Period: to

  LITERATURA CONTEMPORÀNIA

  La literatura contemporània fa als estils literaris sorgits a partir de 1940 fins a l'actualitat, període que es caracteritza pels avenços tecnològics i els constants canvis en l'àmbit social, cultural, polític. La literatura contemporània s'origina amb la Segona Guerra Mundial, fet que li dóna impuls a un canvi de mentalitat social. Els autors reflecteixen el seu pensament trencant amb els models i paràmetres estètics de les èpoques anteriors com la renaixentista, barroca o il·lustrada.
 • RENAIXENÇA (S. XII)

  RENAIXENÇA (S. XII)
  El Renaixement sorgeix a Itàlia al segle XV de la mà de l'Humanisme, mentre que a la resta d'Europa perdura el gòtic tardà medieval. Distingim dues etapes dins del Renaixement italià, la primera, al segle XV, anomenada Quattrocento, i el Cinquecento, al segle XVI.
 • MODERNISME (S. XIX - XX)

  MODERNISME (S. XIX - XX)
  El modernisme és un moviment artístic, literari i cultural, en general, és un moviment més aviat estètic, que es va originar a Hispanoamèrica a la fi de segle XIX i principis el XX. En aquest context sorgeix l'anomenat modernisme, com una tendència a l'evasió anant cap a paradisos bells.
 • NOUCENTRISME (S. XX)

  NOUCENTRISME (S. XX)
  Moviment cultural i artístic de caràcter renovador que va sorgir a Espanya a principis de segle XX com a reacció contra el modernisme i que es caracteritza per la voluntat de rigor i racionalitat. Principals representants del noucentisme espanyol van ser Eugeni d'Ors, José Ortega, entre altres...
 • AVANTGUARDES (S. XX)

  AVANTGUARDES (S. XX)
  S'anomena com a literatura avantguardista al conjunt d'obres literàries creades en les primeres dècades de segle XX, que van trencar amb els esquemes anteriors, i van exposar noves i diferents tendències literàries.
 • POSTGUERRA (S. XX)

  POSTGUERRA (S. XX)
  La Generació de la postguerra és un corrent literari formada per diversos escriptors en asturià, principalment aquells nascuts entre els anys 1909 i 1923, i que van desenvolupar la seva tasca des de la dècada de 1940 fins a 1973, durant la dictadura del general Franco.