Eix cronològic

 • Period: 287 BCE to 212 BCE

  Arquímedes

  Matemàtic, físic i inventor. Va inventar el cargol sense fi i la catapulta
 • Period: 355 to 370

  Hipàtia d'Alexandria

  Fisica i quimica. Va descobrir el Astrolabi
 • Period: 1452 to 1519

  Leonardo Da Vinci

  Polifacetic. Va fer la Monalisa i va inventar el prototip d'avió
 • Period: 1473 to 1543

  Còpernic

  Astrònom i va descobrir el model heliocèntric
 • Period: 1564 to

  Galileu

  Físic i va descovrir Ganimedes
 • Period: to

  Isaac Newton

  Inventor, físic. Va descovrir la força de la gravetat
 • Period: to

  Benjamin Franklin

  Polifacètic i va inventar les ulleres
 • Period: to

  Antoni Martí Franques

  Químic i va descovrir la composició de l'aire
 • Period: to

  John Dalton

  Qimíc i físic i va descovrir la teoria atomica
 • Period: to

  Mary Somerville

  Matemática i va donar membre a la royal academi
 • Period: to

  Michael Faraday

  Físic i químic i va descovrir la llei de Faraday
 • Period: to

  Ada Lovalace

  Matemática i va descovrir una especie d'ordinador
 • Period: to

  Dimitri

  Químic i va descovrir la taula periodica
 • Period: to

  Thomas Alva Edison

  Inventor i va inventar la bombilla
 • Period: to

  Joseph John Thomson

  Físic i va descovrir la particula subatómica
 • Period: to

  Nicolas Tesla

  Enguinyer i va inventar la torre tesla
 • Period: to

  Marie Curie

  Física i química i va descovrir el 2 element del radi i poloni
 • Period: to

  Lire Mitreu

  Fisica nuclear i va descovrir la fusio nuclear
 • Period: to

  Albert Einstein

  Matemàtic i físic i va inventar el panel solar i el microones
 • Period: to

  Maria Goppert-Mary

  Fisica nuclear i va descovrir els numeros magics
 • Period: to

  Rachel Carson

  Biologia i ecologista i va descovrir els pasticides
 • Period: to

  Chieng Shiung Wo

  Física i va descovrir separar metall d'urani
 • Period: to

  Hedy Lamarr

  Inventora i va inventar el sistema de comunicació
 • Period: to

  Rosalina Franklin

  Química i va descovrir la foto 51 adn
 • Period: to

  Margaret Hamilton

  Matemàtica i informatica i va descovrir el software
 • Period: to

  Stephen Hawking

  Astrofisica i va descovrir els forats negres
 • Period: to

  Mae Jemison

  Cientifica i astronauta i va ser la primera dona a anar a l'espai