EDAT MITJANA

 • 476

  La caiguda de l'Imperi Romà

  La caiguda de l'Imperi Romà
 • Period: 476 to 1000

  L'Alta Edat Mitjana

  Durant aquest temps, les guerres es prolongan durant el temps. Europa occidental és envaïda constantment per pobles estrangers. El mapa està format per regnes molt petits, i la major part de la població viu al camp. La cultura passa a un segon pla, i és controlada en exclusiva per l’Església.
 • 632

  La fundació de l'Islam

  La fundació de l'Islam
 • 711

  L’arribada dels musulmans a la península ibèrica

  L’arribada dels musulmans a la península ibèrica
 • 800

  La coronació de l’emperador franc Carlemany, que va intentar reunir de nou l’Imperi Romà

  La coronació de l’emperador franc Carlemany, que va intentar reunir de nou l’Imperi Romà
 • Period: 1000 to 1300

  La Plena Edat Mitjana

  A la plena edat mitjana les guerres es clamen calmen, i hi ha un retorn d’una certa estabilitat política. La plena edat mitjana es el període mes representatiu de tota la Edat Mitjana. Tot i això, en la manera de viure no hi ha una gran diferència amb l’Alta Edat
  Mitjana.
 • 1100

  Las Glosas Emilianenses, textos trobats més antics escrits en llengua castellana

  Las Glosas Emilianenses, textos trobats més antics escrits en llengua castellana
 • 1200

  Les Homilies d’Organyà: textos trobats més antics escrits en llengua catalana

  Les Homilies d’Organyà: textos trobats més antics escrits en llengua catalana
 • Period: 1300 to 1492

  La Baixa Edat Mitjana

  Les ciutats, gairebé abandonades des de l’època romana, comencen a créixer de nou, i allà sorgirà un nou grup social que s’enriquirà mitjançant la seva feina: la burgesia. La cultura i l’art, tot i que encara estan controlats per l’Església, tornaran a gaudir d’importància.
 • 1453

  La conquesta de Constantinoble per part dels turcs

  La conquesta de Constantinoble per part dels turcs
 • 1492

  El descobriment d'Amèrica

  El descobriment d'Amèrica