Edat Media

 • 476

  caiguda de l'imperi romà d'occident

  caiguda de l'imperi romà d'occident
  La caiguda de l'imperi romà d'occident, és el fet que va produir el començament d'una nova època, l'Edat Mitjana.
 • Period: 476 to Dec 31, 1492

  edad media

 • Period: 476 to Apr 7, 1100

  alta edat mitjana

 • Apr 7, 600

  Monarquia visigòtica a Hispània

  Monarquia visigòtica a Hispània
 • Apr 7, 711

  Invasió musulmana de la península

  Invasió musulmana de la península
 • Apr 7, 1095

  Primera Croada

  Primera Croada
 • Period: Jan 1, 1100 to Dec 31, 1492

  baixa edat mitjana

 • Apr 7, 1112

  Introducció de les terres occitanes a Catalunya

  Introducció de les terres occitanes a Catalunya
 • Apr 7, 1137

  Unió de Catalunya i Aragó

  Unió de Catalunya i Aragó
 • Apr 11, 1189

  Tercera croada

  Tercera croada
 • Apr 11, 1213

  Batalla de Muret: mort de Pere el católic

  Batalla de Muret: mort de Pere el católic
 • Apr 11, 1232

  Naixement de Ramon Llull

  Naixement de Ramon Llull
 • Oct 9, 1238

  Conquesta de Valencia

  Conquesta de Valencia
 • Apr 11, 1272

  Inici de l'obra de Ramon Llull

 • Apr 11, 1287

  Ramon Llull comença a escriure "Blanquerna"

  Ramon Llull comença a escriure "Blanquerna"
 • Apr 11, 1327

  Naixement de Francesc Eiximenis

  Naixement de Francesc Eiximenis
 • Apr 11, 1340

  Naixement de Bernat Metge

  Naixement de Bernat Metge
 • Apr 11, 1350

  Naixement de St Vicent Ferrer

  Naixement de St Vicent Ferrer
 • Apr 11, 1352

  Naixement Anselm Turmeda

  Naixement Anselm Turmeda
 • Apr 11, 1378

  Cisma d'Occident

  Cisma d'Occident
 • Apr 11, 1396

  Inici del regnat de Martí l'Humà

  Inici del regnat de Martí l'Humà
 • Apr 11, 1400

  Naixement de Ausías March

  Naixement de Ausías March
 • Apr 11, 1412

  Compromiís de Casp

  Compromiís de Casp
 • Apr 11, 1412

  Inici del regant de Ferrant d'Antequera

  Inici del regant de Ferrant d'Antequera
 • Apr 11, 1414

  Concili de Constansa

  Concili de Constansa
 • Apr 11, 1416

  Inici del regnat de Alfons el Magnànim

  Inici del regnat de Alfons el Magnànim
 • Apr 11, 1450

  Invenció de l'imprenta

  Invenció de l'imprenta
 • Apr 11, 1452

  Caiguda imperi romà d'Orient

  Caiguda imperi romà d'Orient
 • Apr 11, 1458

  Inici del regnat de Joan Sense Fe

  Inici del regnat de Joan Sense Fe
 • Apr 11, 1490

  Primera publicació del "Tirant lo Blanc"

  Primera publicació del "Tirant lo Blanc"
 • Oct 12, 1492

  descobriment d'América

  descobriment d'América
 • Fundació de l'ordre de St. Benet

  Fundació de l'ordre de St. Benet
 • Creació del Califat de Còrdova

  Creació del Califat de Còrdova