DESCUBRIMENTS DELS SEGLES XV i XVI

Timeline created by Laia Fabregas
In History
 • 1447

  Imprenta de tipos movibles

  Imprenta de tipos movibles
  El inventor Gütenberg Johannes a Alemania va inventar la imprenta de movibles
 • 1502

  Rellotge de butxaca

  Rellotge de butxaca
  El inventor Heinlerin Peter va inventar rellotge de butxaca a Alemania
 • 1543

  Teoría heliocéntrica del sistema solar

  Teoría heliocéntrica del sistema solar
  El inventor Copérnico, Nicolás va descobrir teoría heliocéntrica del sistema solar.
  El model heliocèntric o heliocentrisme és el model cosmològic segons en el qual el Sol és el centre del sistema solar i tots els planetes orbiten al seu voltant.
 • 1546

  Pols magnètica de la terra

  Pols magnètica  de la terra
  El inventor Mercator, Gerardus va descobrir
  El camp magnètic terrestre és el camp magnètic generat per l'activitat interna de la Terra. És el que fa que les brúixoles, actualment, apuntin en la direcció nord.
 • 1553

  Circolacio de la sang

  Circolacio de la sang
  Servet, Miguel va ser qui va descobrir la circulació de la sang.
  El sistema circulatori és l'encarregat de transportar la sang des del cor fins a totes les diferents parts del cos
 • Principios de la hidrostática

  Principios de la hidrostática
  Stevin, Simon va ser qui va descobrir Principios de la hidrostática.
  El principi fonamental de la hidrostàtica estableix que la pressió en un punt de l'interior d'un fluid
 • Pèndol

  Pèndol
  Galilei, Galileo va inventar el pèndol.
  Un pèndol és un sistema físic ideal construït per un sòlid sotmès
 • Fraccions decimals

  Fraccions decimals
  L'inventor Stevin, Simon va descobrir les fraccions decimals
 • Llei de la caiguda dels cossos

  Llei de la caiguda dels cossos
  Galilei, Galileo va el decobridor de la llei de la caiguda de cossos.
 • Microscopi òptic

  Microscopi òptic
  Janssen, Zacharias i Janssen, Hans van ser els dos germans qui van inventar el microscopi òptic.
 • Termòmetre

  Termòmetre
  Galilei, Galile va ser qui va inventar a el termòmetre. El termòmetre és un instrument de mesura de la temperatura, o dels canvis de temperatura,
 • Valor de pi

  Valor de pi
  Ceulen, Ludolf vas ser qui va descobrir el valor de pi.
 • Electricitat

  Electricitat
  Gilbert, William va ser qui va descobrir a Angleterra la electricitat. Un llamp son ejemples de l'electricitat natural