Descobriments que han transformat la humanitat (XVI - XXI) Raúl Barco

 • 1440

  Imprenta

  Imprenta
 • Ordinador

  Ordinador
 • Telegraf

  Telegraf
 • Anestèsia

  Anestèsia
 • Telèfon

  Telèfon
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
 • Ràdio

  Ràdio
 • Raig x

  Raig x
 • teoria del germen

  teoria del germen
 • Televisió

  Televisió
 • Estructura ADN

  Estructura ADN
 • Arpanet

  Arpanet