Descobriments dels segles XV i XVI

Timeline created by Maín Palau
In History
 • 1447

  Impremta de tipus movibles

  Impremta de tipus movibles
  L'impremta de tipus movibles va ser creada per Johannes Gutenberg.
 • 1502

  Rellotge de butxaca

  Rellotge de butxaca
  El rellotge de butxaca va ser creat per Peter Heinlein, és un tipus de rellotge mecànic, usualment de corda, que per la seva petita mida es pot portar en una butxaca i, en general, té una cadeneta per subjectar-lo a la butxaca de l'armilla o els pantalons.
 • 1543

  Teoria heliocèntrica del sistema solar

  Teoria heliocèntrica del sistema solar
  Nicolau Copèrnic va demostrar que la Terra girava al voltant del sol.
 • 1546

  Pols magnètics de la Terra

  Pols magnètics de la Terra
  Els pols magnètics de la Terra els va descobrir Gerardus Mercator. És el camp magnètic generat per l'activitat interna de la Terra. És el que fa que les brúixoles actualment apuntin en al direcció nord.
 • 1553

  Circulació de la sang

  Circulació de la sang
  Segons la tradició bíblica, l’anima es troba a la sang. Amb aquesta idea, Miquel Servet es va dedicar a estudiar la circulació de la sang per comprendre millor la naturalesa de l’ànima. Així va descobrir que, contràriament a el que es pensava a la medecina galènica, la sang no passava del ventricle dret a l’esquerre a través d’uns porus a la paret del cor, sinó que anava fins els pulmons per a oxigenar-se i tornava després al ventricle esquerre.
 • Hidrostàtica

  Hidrostàtica
  Simon Stevin va demostrar, esperimentalment, que la pressió exercida per un fluit depèn exclusivament de la seva altura. La llei de Stevin esta relacionada amb verificacions que podem realitzar sobre la pressió atmosfèrica i la pressió en els líquids.
 • Pèndol

  Pèndol
  El pèndol el va crear Galileu Galilei i van ser emprats a les torres d'esglésies i castells.
 • Fraccions Decimals

  Fraccions Decimals
  Les fraccions decimals les va descobrir Simon Stevin.
 • Llei de la caiguda dels cossos

  Llei de la caiguda dels cossos
  La llei de la caiguda dels cossos la va inventar Galileu Galilei.
 • Microscopi òptic

  Microscopi òptic
  El microscopi el va inventar Zacharias Janssen i Hans Janssen, és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per a observar, fent visible allò que no es veu a ull nu.
 • Termòmetre

  Termòmetre
  El termòmetre el va descobrir Galileu Galilei.
 • Pi, Valor

  Pi, Valor
  El va descobrir Ludolf van Ceulen.
 • Electricitat

  Electricitat
  L'electricitat la va inventar William Gilbert. Podem aplicar el terme electricitat a fenòmens prou coneguts com el llamp o l'electricitat estàtica però també a d'altres com el camp electromagnètic o la inducció electromagnètica.