DESCOBRIMENTS DELS SEGLES XV I XVI

Timeline created by naparo
In History
 • 1447

  TIPOS DE MOBILES

  TIPOS DE MOBILES
  Va se creat a l'any 1447, l'inventor va ser Johannes Gutenberg
  Els tipus mòbils són unes peces habitualment metàl·liques en forma de prisma que s'empren en tipografia.
 • 1502

  RELLOTGE DE BUTXACA

  RELLOTGE DE BUTXACA
  Es va crear a l'any 1502, el va crear Peter Heinlein,
  El rellotge de butxaca és un tipus de rellotge mecànic, usualment de corda que el pots portar a la butxaca del pantalons.
 • 1543

  TEORIA HELIOCÈNTRICA DE SISTEMA SOLAR

  TEORIA HELIOCÈNTRICA DE SISTEMA SOLAR
  Va descobrit al 1543,per descorir Nicolás Copérnic,
  el model heliocèntric o heliocentrisme és el model cosmològic segons en el qual el Sol és el centre del sistema solar i tots els planetes orbiten al seu voltant.
 • 1546

  POLS MAGNÈTICS DE LA TERRA

  POLS MAGNÈTICS DE LA TERRA
  Va se descobrit al 1546 per Gerardus Mercator,
  el camp magnètic terrestre és el camp magnètic generat per l'activitat interna de la Terra. És el que fa que les brúixoles vagin cap el nord.
 • 1553

  CIRCULACIÓ DE LA SANG

  CIRCULACIÓ DE LA SANG
  Va se descobrit 1553, per Miguel Servet,
  és un líquid vermellós que circula per l'interior dels vasos sanguinis que recorren tot el nostre organisme. En el nostre cos tenim cinc litres de sang.
 • PRINCIPIS DE LA HISROSTÀTICA

   PRINCIPIS DE LA HISROSTÀTICA
  Va se creat al 1583, el va crear Simon Stevin,
  la hidroestàtica o estàtica de fluids és la branca de la física que estudia els fluids en repòs o equilibri.
 • PÈNDOL

  PÈNDOL
  Va se creat al 1583, el va crear Galileo Galilei,
  els rellotges de pèndol es caracteritzen per utilitzar un pes oscil·lant per mesurar el temps.
 • FRACCIONS DE DECIMALS

  FRACCIONS DE DECIMALS
  Va se cdescober 1586, per Simon Stevin,
  els nombres decimals o sistema decimal estan basats en els múltiples del nombre 10.
 • Llei de la caiguda dels cossos

  Llei de la caiguda dels cossos
  Va se descobert al 1990 per Galileo Galilei,
  la caiguda lliure és el moviment d'un cos sota l'acció exclusiva d'un camp gravitatori. Aquesta definició formal exclou totes les caigudes reals influïdes en major o menor mesura per la resistència aerodinàmica de l'aire.
 • Microscopi òptic

   Microscopi òptic
  Va se creat a l'any 1590 per Janssen Zacharias,
  Un microscopi òptic, sigui simple o compost, és un microscopi basat en lents òptiques.
 • Termòmetre

   Termòmetre
  Va se creat a l'any 1590, el va crear Galileo Galilei,
  El termòmetre és un instrument de mesura de la temperatura, o dels canvis de temperatura. Els termòmetres mesuren la variació d'alguna propietat macroscòpica i la relacionen amb la temperatura del sistema considerat
 • Pi, Valor

   Pi, Valor
  Va se descobrit a l'any 1596 per van Cuelen Ludolf,
  En matemàtiques, π és la constant d'Arquimedes, una constant que relaciona el diàmetre de la circumferència amb la longitud del seu perímetre.
 • Electricitat

   Electricitat
  Va se creat a l'any 1600 per Wiliam Gilbert,
  El terme electricitat estàtica es refereix a l'acumulació d'un excés de càrrega elèctrica a una zona amb poca conductivitat elèctrica, un aïllant, de manera que l'acumulació de càrrega persisteix. Els efectes de l'electricitat estàtica són familiars per a la majoria de les persones perquè poden veure