Den danske model

 • Septemberforliget

  Den slog fast at aberjdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet. Mens fagforeningerne var de eneste der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold.
 • Topskat

  Det blev indført i skattereformen der blev vedtaget i 1993.
 • VK-regeringen tiltræder

 • Topskatten hæves

  Topskattegrænsen forhøjes fra 347.200 kr. til 389.900 kr.
 • Sociale ordninger

  A-kasse kontingenter og efterlønsbidrag bliver ikke betragtet som skat, men som obligatorisk bidrag.