Unknown 1

Dansk udenrigspolitik 1914-1945

 • DK blev stillet for et vanskeligt valg

  DK blev stillet for et vanskeligt valg
  Tyskland forlangte de danske adgangsveje til Østersøen spærret med miner for at hindre englænderne i at angribe Tyskland. For at opretholde mest mulig neutralitet valgte man at sige ja til Tyskland efter inddragelse af Kongens overvejelser. Tyskerne var tilfredse og englænderne samtykkede i beslutningen.
 • Nordslesvigs genforering med DK

  Nordslesvigs genforering med DK
  Tysklands nederlag og 1. verdenskrigs afslutning betød umiddelbart en forbedring af DKs stilling, og dermed også genforening med Nordslesvig.
 • Staunings udenrigspolitik

  Staunings udenrigspolitik
  Med Hitlers magtovertagelse blev Tyskland til diktatur, og udenrigspolitikken blev yderst aggressiv og revanchistisk. Under disse vilkår valgte den danske regering, under Thorvald Stauning, at atter at føre udenrigspolitik der i princippet var neutral, men i realiteten gav efter for tyskernes krav.
 • DKs tilpasningspolitik

  DKs tilpasningspolitik
  Opfrodringer til pressen om at vise forsigtighed ved omtalen af Tyskland, afvisningen af flygtninge og indgåelsen af en ikke-angrebstraktat med Tyskland i maj 1939 få måneder før krigsudbruddet.
 • Besættelsen

  Besættelsen
  Regeringens forsøg på at imødekomme den tyske trussel gennem diplomati og imødekommenhed brød sammen, da tyskerne besatte DK. Efterkrigstiden politiske bevidsthed bar spor af besættelsen med sloganet "Aldrig mere en 9. april", der blev brugt som argumentation for en ny udenrigspolitik. Derudover førte mistilliden til den udenrigspolitik man førte op til besættelsen til regeringens afgang i august 1943.