Cronoogia dels Àustries

Timeline created by Martí Borrell
In History
  • Aug 10, 1557

    Guerra amb França

    Guerra amb França
    La Batalla de Sant Quintí va ser el resultat d'un pla estratègic per Felip II i el seu govern. Els francesos havien entrat a Itàlia amb el beneplàcit de el Papa, per prendre el Regne de Nàpols. A Nàpols, la tàctica va ser defensiva, perquè el seu objectiu que no era altre que entretenir els francesos a Nàpols.