Cronologia Prehistoria

 • Period: 40,000 BCE to 10,000 BCE

  PALEOLÍTiCO

  Societats recol·lectors,1rs eines de pedra, nòmades, caçadors, domini del foc i pintures rupestres
 • 25,000 BCE

  Pintures Rupestres

  Pintures Rupestres
  PALEOLÍTIC
 • Period: 10,000 BCE to 6000 BCE

  NEOLITIC

  Societat agrícoles i ramaderes, sedentaries
 • 8000 BCE

  Ramades

  Ramades
  NEOLÍTIC
 • Period: 6000 BCE to 800 BCE

  EDAD DELS METALLS

  Or, coure, bronze, ferro, primeres ciutats (revolució urbana), invenció de roda, l'ardi i la vella, monuments megalitics
 • 3000 BCE

  Coure, bronze, ferro

  Coure, bronze, ferro
  EDAD DELS METALLS